Siemens antigentest, Clinitest Rapid Covid-19

Foto: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers lanserar antigentest för arbetsplatser i Sverige

2021-05-17

Siemens Healthineers lanserar nu sitt antigentest för påvisning av covid-19 i Sverige. Dessa självtester har fått stor spridning i flera länder sedan samarbetet med den tyska regeringen och användning för masstestning i Tyskland. Bolagets vd Eric LaFleche tror att snabbtester kommer få en fortsatt stor användning på arbetsplatser och i resebranschen så länge det förekommer mutationer av viruset.

Eric LaFleche. Foto: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers är ett av världens största medicintekniska företag med över 120 års erfarenhet och 18 500 patent globalt. Med ca 65 000 anställda i mer än 70 länder, varav ca 200 i Sverige, utvecklar och formar bolaget framtidens digitaliserade sjukvård. Tysk-Svenska Handelskammaren fick en lägesrapport från Eric LaFleche, vd för bolaget i Sverige.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Välkomna som nybliven medlem hos Tysk-Svenska Handelskammaren! Hur skulle du beskriva Siemens Healthineers vision?  
Eric LaFleche: Utifrån vår teknik och innovationskraft önskar vi varaktigt förbättra sjukvården och därigenom människors liv.

Siemens antigentest, Clinitest Rapid Covid-19, lanseras nu på den svenska marknaden och är redan tillgängligt i Tyskland. Hur har gensvaret varit där?
Det har varit fantastiskt. Testet rullades till en början ut för professionell användning, vilket möjliggjorde masstestning som i sin tur underlättade arbetet med att bromsa virusets spridning. Genom samarbetet med den tyska regeringen och stora tillverkare mottog Siemens Healthineers därefter så kallad ”Emergency Use Authorization” för självtester. Detta innebar att testet kunde distribueras bredare och bidra till att exempelvis lärare kunde genomföra regelbundna självtester hemma innan de gick till undervisningen i skolan.  

Hur många test har genomförts världen över?
Siemens Healthineers har till dags dato skickat ut 100 miljoner tester och kvantiteten kommer att ligga på ungefär samma nivå under de kommande två månaderna. Att få igång testningen på en så pass hög nivå på mycket kort tid visar styrkan i vår infrastruktur och räckvidd. Högkvalitativa tester accepteras nu i många länder världen över, av regeringar och EU-kommissionen. De anses vara ett effektivt verktyg för att hantera spridningen av covid-19. Bördan på vården har varit enorm, nödvändiga resurser har gått till att genomföra masstestning. Självtesterna möjliggör att resurserna kan återgå till de områden där de behövs som mest, som onkologi, kardiologi och kirurgi.

Vilken är målgruppen för ert antigentest?

Alla kan använda sig av självtestning. Siemens Healthineers har identifierat utbildningsväsendet och tillverkningsindustrin som områden där nyttan är maximal. Men i takt med att samhället återgår till ett normaltillstånd kommer testerna vara avgörande också för kontor, reseindustrin, sportevenemang, biografer, restauranger och så vidare.

”I takt med att samhället återgår till ett normaltillstånd kommer testerna vara avgörande också för kontor, reseindustrin, sportevenemang, biografer, restauranger och så vidare.”

Hur kan testen utvecklas och vilken potential finns bortom vaccinet?
Det vet vi inte i nuläget. Men så länge det förekommer mutationer, just nu särskilt i Indien och Sydamerika, kommer en fortsatt regelbunden testning vara nödvändig för att säkerställa att vaccinutrullningen inte undergrävs. Att kunna fastställa ett positivt resultat hemma och därefter påbörja en isolering för att förhindra spridning av viruset kommer vara av yttersta vikt för den framtida hanteringen av smittan. 

Hur kan våra medlemmar dra nytta av ert erbjudande? Vem ska de kontakta?
Om någon medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren vill ha mer information kan de kontakta Ann-Christine Jungmar, Head of Laboratory Diagnostics, Sweden, på ann-christine.jungmar@siemens-healthineers.com eller +46 (708) 714 676.

Mer information och pressmeddelande.