Foto: Victoria Model / Pixabay

Foto: Victoria Model / Pixabay

Ny förpackningsförordning i Sverige från januari 2023

2022-12-22

Den 1 januari 2023 tillkom följande tillägg i lagstiftningen som berör distanshandel att börja gälla. Tysk-Svenska Handelskammaren erbjuder företag, som omfattas av det nya producentansvaret, att utföra den löpande redovisningen av förpackningsvolymer gentemot producentansvarsorganisation.

Om du från ett land utanför Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutlig användare eller privatperson i Sverige så omfattas du av lagstiftningen. Detta betyder att alla som tillför en förpackning på den svenska marknaden nu omfattas av producentansvaret.

Ett företag har producentansvar i Sverige i följande fall:

  • fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara,
  • för in en förpackad vara till Sverige,
  • tillverkar en förpackning i Sverige,
  • för in en förpackning till Sverige, eller
  • från ett annat land än Sverige säljer en förpackning eller en förpackad vara till en slutlig användare i Sverige.

Grundtanken med lagstiftningen för utökat producentansvar är att minska mängden avfall och se till att det avfall som uppstår återvinns och används till nya produkter.

Företag som inte har en egen organisation i Sverige kan få hjälp med sitt producentansvar.

Tysk-Svenska Handelskammaren erbjuder företag, som omfattas av det nya producentansvaret, att utföra den löpande redovisningen av förpackningsvolymer gentemot producentansvarsorganisation och även i samarbete med producentansvarsorganisation sköta rapportering till Naturvårdsverket i Sverige.

Vid intresse för denna tjänst och för mer information, vänligen kontakta: EPR@handelskammer.se