Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

KTH, Fraunhofer och RISE öppnar gemensamt forskningscentrum i Stockholm

2016-08-25

Den tyska ledande forskningsorganisationen Fraunhofer har gemensamt med KTH och det svenska nätverket för industriforskning RISE öppnat ett nytt forskningscentrum på KTH Campus i Stockholm. Den 13 september invigs det nya labbet som inriktar sig på tillämpad forskning för tillverkning av nya drivlinor för tunga fordon och går under namnet Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab – a Collaboration between KTH, Fraunhofer and RISE (PMH Application Lab).

Sverige tillhör världsledarna för tillverkning av drivlinor för den kommersiella fordonsindustrin. För att säkra den platsen är tillverkarna beroende av forskning, utveckling och kompetensförsörjning. Dessa behov från industrin ligger till grund för att de tre samarbetsparterna KTH, Fraunhofer och RISE initierat det nya labbet PMH Application Lab. Därmed centrerar även tyska Fraunhofer sin forskning kring drivlinor för tunga fordon till Stockholm.

Scania, Volvo och Sandvik redan partner till labbet

Det nya forskningscentret PMH Application Lab ska inte bara utveckla ny teknik för tillverkning av drivlinor utan blir också ett kompetenscentrum för utbildning av högt kvalificerade ingenjörer för svensk industri. Labbet fokuserar på teknik med en hög grad av teknisk mognad. Målet är att labbet genom sin forskning ska optimera tillverkningsprocesser och skapa konkurrensfördelar för de företag som väljer att ansluta sig till forskningen.

I inledningsfasen har Scania, AB Volvo och Sandvik valt att gå med som partner till PMH Application Lab.

– Partnerkretsen utvidgas löpande och intresserade företag kan när som helst kontakta oss på PMH Application Lab, säger Jannik Henser som är vd för forskningscentret och närmast kommer från Fraunhofer IPT i Aachen.

Eget forsknings- och utvecklingskluster

Labbet kordinerar även ett forsknings- och utvecklingskluster. I klustret deltar KTH, två forskningsinstitutet inom Swerea-koncernen som är ett intressentbolag till RISE, tre Fraunhofer-institut i Tyskland samt Chalmers i Göteborg. .

– Klustret genomför forskning på uppdrag av industripartnerna och ska på ett övergripande plan leda till ett starkare nätverk mellan svensk tung fordonsindustri, de ledande forskningsaktörerna i Sverige och de tyska Fraunhofer-instituten, säger Jannik Henser.

Förutom koordinering av klustret och genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt ansvarar PMH Application Lab för överföring av kunskap kring forskningen som bedrivs till de delaktiga industripartnerna. Företagens medarbetare kommer erbjudas kurser och seminarier för vidareutbildning.

Studenter i händelsernas centrum

Utbildning är en viktig integrerad beståndsdel i PMH Application Lab. Inom ramen för sina magister- och kandidatexamenprogram har studenterna möjlighet att aktivt delta i projekten genom studentjobb. Även doktoranderna har stor nytta av att befinna sig mitt i de tillämpade forskningsuppdragen.

Den festliga invigningen äger rum den 13 september på KTH Campus i Stockholm och samlar de delaktiga partnerna tillsammans med andra aktörer inom tillverkningsindustrin, forskning, universitet och högskolor samt politik och myndigheter.

Fakta om Fraunhofer, RISE och KTH

Fraunhofer är Europas ledande organisation för tillämpad forskning med totalt 67 institut och forskningslabb i hela Tyskland. Organisationen sysselsätter 24 000 medarbetare och har en omsättning på 2,1 miljarder euro, varav 1,8 miljarder euro kommer från uppdragsforskning från både industri och offentlig sektor. Internationella samarbeten med ledande forskningspartner är en viktig del i Fraunhofers arbete för att få tillgång till framtidens forskning.

RISE Research Institutes of Sweden är det gemensamma varumärket för svenska industriforskningsinstitut. I dag ingår 16 institut i RISE som verkar för att svenska forskningsinstitut håller världsklass i utveckling och förnyelse av det svenska näringslivet. Institutens forsknings- och innovationsverksamhet ska bidra effektivt till en hållbar samhällsutveckling.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. KTH är den största och äldsta tekniska högskolan i Sverige, bedriver omfattande utbildning av framför allt civilingenjörer, högskoleingenjörer samt arkitekter och har en omfattande teknisk och naturvetenskaplig forskning.