Ett collage bestående av tre bilder: En kvinna sitter vid en dator, en person använder en magnetröntgenapparat, ett industriellt lager

Foto: CHG-Meridian

Inget mer huvudbry kring dina teknikinvesteringar med CHG-Meridian

2018-08-29

CHG-Meridian Sweden AB är ny Premiumpartner till Tysk-Svenska Handelskammaren sedan juli 2018. Det tyskägda familjeföretaget grundades 1979 och är verksamt inom framförallt industrin, hälso- och sjukvårdssektorn samt IT-branschen. Fredrik Hannu, Vice President Sales, berättar mer om företaget.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Berätta kort vad CHG-Meridians affärsidé går ut på och varför företag anlitar er.

Fredrik Hannu: CHG-Meridian är ett industri- och bankoberoende företag som erbjuder sina kunder service och kompetens vid högteknologiska företagsinvesteringar inom IT, hälso- och sjukvård samt industri, exempelvis IT-utrustning, robotar och medicinsk utrustning. Vi har grupperat vår kompetens på fyra områden: konsulttjänster, operativa tjänster, finansiella tjänster och remarketingtjänster. Inom området konsulttjänster hjälper vi våra kunder att utveckla affärsidéer, belyser fördelar och nackdelar med konkurrerande teknik och utformar anpassade lösningar. Våra operativa lösningar omfattar framförallt utveckling och hantering av skalbara teknikportföljer som säkerställer den mest effektiva användningen av kundernas investeringar avseende den totala ägandekostnaden (TCO). Genom en integrerad syn på samtliga tekniska och kommersiella processer, och full kontroll på samtliga tillgångar och TCO, kan företagen uppnå betydande produktivitetsvinster. Förutom att genom återanvändning och återvinning värna om miljön omfattar vår remarketingtjänst radering av lagrad data i samtliga minnesenheter och säkerställer trygg hantering av känslig företagsinformation, kunddata och compliance med gällande lagstiftning såsom GDPR. Våra teknik- och servicecenter som ligger i Tyskland och Norge är specialiserade på att rekonditionera och renovera utrustning som returnerats av kunden för att sedan användas på andrahandsmarknaden. 96 procent av all utrustning kan på så vis återanvändas, resterande återvinns miljövänligt. På så sätt hjälper vi företag att uppnå en kostnadseffektiv hållbar livscykel. Alla tjänster som vi erbjuder stöds av Tesma, ett webbaserat anläggnings- och servicehanteringssystem. CHG-Meridian Sveriges primära målgrupp är globala företagsgrupper med huvudkontor i Sverige eller Tyskland.

Vad gör ni i Sverige och vad gör just den svenska marknaden attraktiv för er?

Sverige är enligt tradition ett teknikorienterat land som ligger i framkant när det gäller utveckling och tillverkning av olika högteknologiska produkter inom IT-, sjukvårds- samt verkstadsindustrin och det är just inom dessa områden som CHG besitter såväl teknisk som finansiell expertis.

Både i Sverige och i Tyskland finns det mycket att göra för att digitalisera och därmed effektivisera sjukvården mer. På vilket sätt kan CHG-Meridians lösningar bidra till detta?

Att investera i avancerad medicinsk utrustning innebär en risk då omvärldsfaktorerna ständigt ändras. Tillgång och efterfrågan på undersökningar ändras över tid och utveckling av ny teknologi (till exempel ultraljud, magnetröntgen, datortomografi och övriga analys- och mätinstrument) ger ekonomiska och humanitära fördelar. CHG-Meridian åtar sig den teknologiska risken i utrustningen samtidigt som svensk och tysk sjukvård får konkurrenskraftig och modern medicinsk utrustning för att erbjuda den bästa och mest humanitära vården.

Vilken nytta ger Tysk-Svenska Handelskammarens nätverk er som företag?

Koncernmodern har huvudkontor i Weingarten, Tyskland. Många av Tysk-Svenska Handelskammarens medlemmar har verksamhet i både Sverige och Tyskland. Vi har deltagit vid flera av handelskammarens event och seminarier och har då kommit i kontakt med både potentiella och befintliga kunder samt partner. Evenemangen har varit informativa, kunskapsgivande och inbjudit till interaktiva diskussioner.