IBA Dock är en simmande byggnad som kan anpassa sig till olika vattennivåer.

Foto: IBA Hamburg/ Martin Kunze

Wilhelmsburg uppifrån: Grönområden ska skapa en trivsam miljö för människorna.

Foto: IBA Hamburg/Falcon Crest Air

Byggnadens fasad består av speciella glasdelar som kan användas till att odla mikroalger.

Foto: IBA Hamburg/Johannes Arlt

Alger producerar syre. Man kan även använda algernas biomass för att producera energi.

Foto: IBA Hamburg/Johannes Arlt

Hamburg Wilhelmsburg som förebild för hållbar stadsplanering på Nordbygg

2014-01-22

På konferensen Sustainable Days Featuring Germany som pågår parallellt med mässan Nordbygg kommer tyska och svenska experter att diskutera hållbart byggande. Bland annat presenterar Uli Hellweg omfattande byggprojekt i stadsdelen Wilhelmsburg i Hamburg. Tidigare har Wilhelmsburg dominerats av industri, nu utvecklas ön till en modern och miljövänlig stadsdel.  

Som bostadsort var stadsdelen Wilhelmsburg i Hamburg länge oattraktiv. Istället för ett gammalt charmigt bostadskvarter hittade man industribyggnader och fram till 70-talet användes ön som en avlastningsplats för avfall. Wilhelmsburg med sitt idylliska läge precis vid floden har haft en outnyttjad potential. De senaste sju åren anordnades en internationell byggutställning (Internationale Bauausstellung, IBA) i Wilhelmsburg som har gjort stadsdelen till en förebild för integrerad och hållbar stadsplanering.

Den internationella byggutställningen är ett verktyg som används i Tyskland för att utveckla och förnya städer och stadsdelar. IBA:s vd Uli Hellwig ser byggutställningen som en motor och katalysator för stadsbyggande. I Hamburg har en miljard euro investerats, finansierat av kommunen och privata finansiärer. Inom loppet av sju år lyckades man på så sätt förverkliga över 60 olika projekt. Det byggdes inte bara bostadshus utan även parker, idrottsanläggningar, läkarhus och äldreboende. Målet för Wilhelmsburg var det att förena ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

I fokus för planeringen stod frågan om hållbarhet. Senast 2050 ska Wilhelmsburg kunna vara helt självförsörjande på energi, detta genom innovativa former av energivinningen. I en av husfasaderna finns till exempel glaselement inbyggda, där mikroalger ska kunna odlas. Senare används de till biomassa, el och värme. En annan fasad är försedd med ett gelliknande isoleringslager som från solsken tar hand om överbliven värme som kan användas senare vid behov.

– Efter sju år blev IBA i oktober förra året klar med projektet i Hamburg. Detta ska vara en avspark för en långfristig stadsutveckling.

 Byggutställningen har berikat Wilhelmsburg ekologiskt, socialt och kulturellt, sade Uli Hellweg vid avskedstämman för IBA.

Uli Hellweg kommer att presentera utvalda byggprojekt i Hamburg Wilhelmsburg på konferensen Sustainable Days Featuring Germany som hålls den 1-4 april 2014 på Stockholmsmässan.


Fler spännande föredrag på Sustainable Days:

Tema 1 april: Hållbar stadsplanering för ett sundare samhälle

 • Uli Hellweg, vd för Internationale Bauaustellung i Hamburg:
  Att bygga staden på nytt - stadsdelen Wilhelmsburg i Hamburg som exempel
 •  Wolfgang Feist, grundare av Passivhaus Institut i Darmstadt:
  Energi och ekologi

Tema 2 april: Fastighetsutveckling och hållbar finansiering 

 • Cord Soehlke, Tübingens kommun och Staffan Schartner, Föreningen Byggemenskaper:
  Stadsbyggnad med privata byggemenskaper - Tübingens strategi av stadsutvecklingen

Tema 3 april: Arkitektur och Forskning: framtidens stadsbyggnad och byggande

 • Gerhard Hausladen, tysk arkitekt och vinnare av årets bayerska arkitekturpris:
  Integrerad planering och byggande - var står vi?
 • Achim Menges, professor vid Universität Stuttgart, Institute for Computational Design:
  Förbättra materialprestandan genom konstruktionsberäkning och digital framställning

Tema 4 april: Grönt boende: framtidens byggmaterial

 • Representant från Fraunhofer-Institut förbyggnadsfysik i Stuttgart:
  Att bygga framtiden med hightech – samlad kunskap för innovativa lösningar

Det fullständiga programmet publiceras inom kort.