Foto: Norrbottens Handelskammare

Gästkrönika från Norrbotten: Gränslösa möjligheter – Rajattomat mahdollisuudet

2022-06-03

Sedan mitten av mars 2022 har jag haft förmånen att befinna mig mitt i händelsernas epicentrum på Norrbottens Handelskammare. Vår region är just nu ett skyltfönster mot hela världen, vilket vi alla kan vara extra stolta över och skryta lite mer om. Det är ingen slump att det är just här det händer.

Vi har erbjudits nycklarna och möjligheten att styra motorn utifrån våra styrkor, drivkrafter och engagemang. Investeringarna här uppe är nämligen helt marknadsdrivna. Därmed har vi också erbjudits chansen att påverka och delta i utvecklingen samt växa starkare tillsammans.

"Vi har givits de unika förutsättningarna för att hålla i taktpinnen, vända på kartan och leda den gröna omställningen framåt samt lyfta fram Norrbotten som en äkta trailblazer globalt."

Vi har givits de unika förutsättningarna för att hålla i taktpinnen, vända på kartan och leda den gröna omställningen framåt samt lyfta fram Norrbotten som en äkta trailblazer globalt.

Fri rörlighet – gränslös tillväxt

Norrbottens Handelskammares gränsöverskridande samarbete med Finland och Norge har pågått i 118 år. Särskilt med tanke på att jag är född och uppvuxen i Finland, men arbetar i Sverige, ligger det en enorm frihetskänsla i luften när gränserna öppnat sig efter pandemin och vi äntligen kan återuppta resandet och IRL samverkan över gränserna.

Med de stora investeringarna och den gröna omställningen som sker inom den attraktiva arktiska regionen (norra Sverige, norra Finland och norra Norge), delar vi på samma möjligheter och utmaningar. Vi på Norrbottens Handelskammare förespråkar där den gränsöverskridande, klusteröverskridande och branschöverskridande samverkan som nyckeln till framgång. Företag och människor i rörelse, dras till platser i rörelse.

Vi har mötts digitalt, haft workshops i nya format, och hittat nya arbetssätt, vilket fungerat mycket väl och gett oss goda förutsättningar för fortsatt samverkan framåt. I den internationella kontexten är däremot de personliga mötena alltmer substantiella och svåra att ersätta helt med det digitala för att bygga samverkan långsiktigt och hållbart. Även om digitaliseringen naturligtvis förstärkt möjligheterna att jobba på distans och än mer globalt.

"För mig personligen är mina kollegor på BusinessOulu eller vid andra handelskamrar inom och utom Sverige, såsom Tysk-Svenska Handelskammaren, lika självklara som mina närmaste kollegor på plats i Luleå."

För mig personligen är mina kollegor på BusinessOulu eller vid andra handelskamrar inom och utom Sverige, såsom Tysk-Svenska Handelskammaren, lika självklara som mina närmaste kollegor på plats i Luleå. Från dag ett har jag därmed dragit nytta av mitt modersmål finska men också erbjudits möjligheten att jobba på fler språk i de internationella sammanhang och unika nätverk som även våra medlemmar får tillgång till genom handelskammaren.

Att fortsätta mötas, utbyta erfarenheter och stötta varandra är idag viktigare än någonsin. Inte minst för att attrahera globala talanger men även för att behålla nyckelkompetens i vår region. Jag är övertygad om att våra kompletterande kompetenser och mångfalden som ofta formas i skärningspunkten av det gräns-, bransch- och klusteröverskridande samverkan gör oss starkare tillsammans och stärker vår konkurrenskraft. Som resultat av detta skapas sedan ökad innovation, tillväxt och internationell handel i vår egen region.

Ett tydligt exempel på detta är vår senaste delegationsresa till Tyskland med representanter från både svenska och finska kluster från Norrbotten och Uleåborg. Ett arrangemang med en konkret möjlighet att ta del av erfarenheterna från ett flertal spännande tyska aktörer i München, Augsburg och Stuttgart.

"Sällan har jag skådat en sådan tydlig och direkt vilja att samverka, nätverka, engagera och inspirera i samband med de trilaterala samtalen och delegationerna."

Sällan har jag skådat en sådan tydlig och direkt vilja att samverka, nätverka, engagera och inspirera i samband med de trilaterala samtalen och delegationerna. Oddsen till trots överraskades många av deltagarna dessutom över den givande samverkan och utbytet som kom till stånd under veckan särskilt mellan den svenska och finska delegationen trots att veckan börjades med att Finland vann ishockey-VM på hemmaplan.

Engagemang föder mer engagemang

Att samverka, samordna och samarbeta ser vi som nyckelord till framgång. Därmed var det en självklarhet för oss på Norrbottens Handelskammare och BusinessOulu att samarbeta med Tysk-Svenska Handelskammaren inför vår delegationsresa. I projektet Export Cooperation Sweden-Finland handlade det även om att säkerställa och främja än mer lyckosamma och långsiktiga trilaterala affärs- och klustersamarbeten. Med stöd av en professionell organisatör i Tysk-Svenska Handelskammaren och Ninni Löwgren Tischer som engagerad moderator blev våra gräns-, kluster- och branschöverskridande besök och samtal med representanter från Tyskland, Norrbotten och Uleåborg både lyckade och lärorika. Att bekanta sig med de kulturella skillnaderna och ledas på plats av någon som är lokalt förankrad och välbevandrad i såväl språket som affärskulturen gav oss en bra bas för ömsesidig förståelse samt konkreta möjligheter för att hantera dialogen och samarbetet framgångsrikt.

"Det är trots allt ofta skillnaderna i våra affärskulturer som är det allra vanligaste skälet till att företag inte lyckas med sin export eller etablering i andra länder."

Det är trots allt ofta skillnaderna i våra affärskulturer som är det allra vanligaste skälet till att företag inte lyckas med sin export eller etablering i andra länder. Därvid har också vi handelskamrar, med våra nätverk inom och utom Sverige, en viktig roll att fylla vid frågor om internationalisering och global handel.

Avslutningsvis vill jag tipsa om att Logistikdag Norr kommer att genomföras på plats i Luleå den 9 november, då vi även firar 10 års jubileum. En viktig arena för diskussioner framåt. Över 200 aktörer brukar samlas kring de aktuella frågorna och nätverka med varandra. Väl fungerande infrastruktur både stärker konkurrenskraften och knyter ihop Sverige med övriga världen, inte minst i dagens geopolitiska läge mot våra närmarknader som Finland och Norge. Tillsammans har vi nu chansen att främja ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv inom den attraktiva arktiska regionen. Detta med vetskap om att människor och företag i rörelse lockas till platser i rörelse.

Med önskan om en solig och varm sommar!

Sabrina Suikki, samordnare internationella affärer vid Norrbottens Handelskammare, medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren