Handelskammaren hjälper till med orienteringen i det nya landet.

Foto: Oskar Karlin/Flickr.com

Expat-coaching: Allt du som utsänd behöver veta

2014-09-14

Att bli utsänd till ett annat land är för varje medarbetare, både jobbmässigt och privat, ett stort steg som för med sig en hel del utmaningar. För att nystarten i Sverige eller Tyskland ska lyckas erbjuder Tysk-Svenska Handelskammaren nu individuellt anpassad expat-coaching.

Allt fler företag agerar globalt och använder sina medarbetare i ökande grad internationellt. Som expatriots sänds de tidsbegränsat ut till utländska företagssäten för att bearbeta nya marknader, etablera globala företagsstrukturer eller leda multinationella team.

Men för medarbetaren betyder tiden i utlandet inte bara en ny, fördelaktig punkt i cv:t utan även en fullständig omställning vad gäller både den jobbmässiga och privata miljön. Det ligger i bådas intresse att den utsände så snart som möjligt ”landar” i gästlandet och börjar känna sig hemma både på arbetsplatsen och utanför. Bara på så sätt kan hen koncentrera sig för fullt på de nya uppgifterna och kan börja leverera som företagsledningen förväntar sig.

Coaching underlättar nystart i utlandet

För att hjälpa dessa „expats“ med deras ofta inte helt enkla nystart i det nya landet har Tysk-Svenska Handelskammaren utvecklat ett coaching-koncept som kan anpassas individuellt efter varje enskilds situation. Kurserna finns både för utsända svenska medarbetare i Tyskland och tyska expats i Sverige.

”Även om Tyskland och Sverige liknar varandra på många sätt finns det några stora skillnader mellan kulturerna, när det kommer till affärsutbyte och arbetssätt samt på det privata planet. Är man inte tillräckligt uppmärksam kring dessa skillnader kan det snabbt leda till onödiga missförstånd och problem som kan försvåra den personliga integrationen och till och med påverka affärssituationen negativt”, förklarar Verena Adamheit som leder handelskammarens expat-coachingar och har egna erfarenheter från att ha varit utsänd medarbetare i Sverige.

Syftet med de för varje utsänd medarbetare individuellt anpassade workshopparna är att ge deltagaren en övergripande inblick i gästlandets arbetsliv, kultur, näringslivs- och samhälsstruktur samt att förmedla praktisk kunskap om vardagen i Tyskland eller Sverige. Coachingen omfattar totalt cirka två arbetsdagar och kan äga rum vid två eller flera tillfällen.

Individuellt anpassat till deltagaren

”Vi går till exempel igenom praktisk information om den nya bostadsorten och möjliga interkulturella krockar, men även om samhälle och politik, traditioner och vanor. För att anpassa coachingen till varje expat och dess familjs behov för vi ett utförligt avstämningssamtal innan kursen påbörjas. Så säkerställer vi att både den utsände och dess arbetsgivare drar maximal nytta av kursen”, förklarar Verena Adamheit.

Workshopparna äger rum på ett av deltagaren själv valda ställe och responsen har hittills varit väldigt positiv: ”För mig var det en perfekt coaching! Det var väldigt roligt att få ta emot så mycket information om landet, kulturen, seder och bruk, hur man handskas med affärspartner, vad man får göra och vad man inte bör göra. Jag känner mig väl rustad för mina arbetsuppgifter i Sverige”, säger Jutta Reck, specialist för projektmanagement hos Schaeffler, som deltog vid ett av handelskammarens expat-coachingtillfällen i våras.

Kontaktperson

Katrin Kraus

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 75