Drei Kinder sitzen vor einer Wand aus Fernsehern in einem Media Markt.

Foto: Clemens v. Vogelsang/Flickr.com

Elektronikbranschen kritisk till nya kemikalieskatten

2017-06-16

Från och med 1 juli i år kommer en ny svensk skatt att tas ut på kemikalier som används i vissa elektronikprodukter. Syftet med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö. Särskilt hårt drabbas företagen som tillverkar eller säljer elektronikprodukter i Sverige. Konsumenter får räkna med stigande priser.

Varorna som ska beskattas enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik är indelade i två grupper: vitvaror och övrig elektronik. Det är olika skattesatser för de två grupperna och skatten för en vara beräknas utifrån dess vikt utan emballage. Skatten är 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Maxtaket ligger på 320 kronor per vara så att en vara inte ska bli oproportionerligt dyr. Skatten blir lägre om varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel.

Vad är flamskyddsmedel?

Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra brand i olika produkter och material. Vissa ämnen är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande. I elektriska och elektroniska varor förekommer ofta farliga flamskyddsmedel, även om flera av de farligaste ämnen är förbjudna i dessa produkter.

Vem ska betala den nya skatten?

Skatten ska betalas av återförsäljare, tillverkare samt importörer av elektronikvaror i Sverige. Försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter berörs däremot inte.

Vilka varor beskattas?

De varor som kemikalieskatten ska betalas för omfattar bland annat kyl- och frysskåp, tvätt- och diskmaskiner, dammsugare, spisar, ugnar, datorer, läsplattor, telefoner, radio- och TV-apparater och spelkonsoler.

Vad tycker företagen?

Berörda tillverkare och handlare är mycket kritiska gentemot den nya skatten.

– Skatten kommer inte att leda till minskad användning av de flamskyddsmedel den vill komma åt. Miljönyttan blir noll. Detta beror bland annat på att skatten också tas ut för mindre miljöskadliga ämnen, vilket gör det mycket svårt för oss tillverkare att hitta alternativ. Dessutom går det att kringgå skatten genom att köpa på nätet från en återförsäljare i ett annat land, förklarar Paul Palmstedt, ansvarig för samhällskontakter på Electrolux.

– Våra produkter tillverkas för en global marknad och vi har ett kontinuerligt proaktivt miljöarbete. Det finns fungerande europeiska system för att fasa ut kemikalier som vi hellre hade sett än en onödigt komplicerad och resurskrävande skatt, säger Maja Wikman Ulrich, kommunikationschef för Norden på BSH Home Appliances AB.

Paul Palmstedt menar dessutom att skatten hotar den fria handeln med varor inom EU.

– Risken med en kemikalieskatt är också att fler länder börjar ta ut en sådan skatt men utformat på olika sätt. Då har vi plötsligt ett handelshinder inom EU för elektronikprodukter.

En möjlig lösning på problemet vore enligt Electrolux att vissa skadliga kemikalier förbjuds i hela EU.

– Då blir reglerna desamma för hela EU. Det finns en mycket robust process inom EU för detta och den svenska regeringen kan driva på ytterligare när det gäller dessa kemikalier, säger Paul Palmstedt.

Ett sådant tillvägagångssätt stöds också av BSH:

– Vi anser att man istället för att införa en skatt bara för Sverige borde verka för ett förbud inom EU i enlighet med REACH och RoHS, som enligt oss är mer transparenta system för att förändra användandet av vissa typer av kemikalier än den föreslagna skatten, säger Maja Wikman Ulrich.

Redan i november förra året hade flera svenska elektronikhandlare, bland annat den tyska kedjan Media Markt, i en debattartikel i Aftonbladet uttryckt sig kritiskt kring regeringens planer på att införa kemikalieskatten.

Mer information om skatten finns på Skatteverkets webbplats.