Den nya logistikanläggningen ska stå klart för full drift under andra halvan av 2016

Foto: DHL Supply Chain

DHL Supply Chain bygger nytt storlager i Eskilstuna

2015-03-03

DHL Supply Chain (DSC) är divisionen för kontraktslogistik inom Deutsche Post DHL och tillhandahåller tjänster längs hela försörjningskedjan. Företaget är marknadsledare såväl globalt som i Sverige och driver 15 lager mellan Malmö och Stockholm.

Både marknaden och DHL Supply Chain växer, vilket ställer allt större krav på logistikanläggningarna. Valet av plats för företagets nya lager föll på Eskilstuna Logistikpark av flera skäl.

– DHL Supply Chain har en lång historia i Eskilstuna, där vi bedrivit lagerverksamhet i mer än 40 år. Våra lokaler började dock bli omoderna, och därför var det ett enkelt beslut då möjligheten presenterades att förvärva mark i den nya Eskilstuna Logistikpark, säger Per Zandrén, Business Director Sweden North på DSC.

Järnväg, motorväg och flygplats inom räckhåll

Den förvärvade tomten mäter omkring tio hektar och ligger i ett mycket strategiskt område. Till Stockholm är det bara 90 kilometer och inom en radie av tio mil bor mer än tre miljoner människor. Dessutom erbjuder logistikparken närhet till inte mindre än tre transportslag: motorvägen E20, Svealandsbanan och Eskilstuna flygplats. Ungefär två mil bort finns även Eskilstuna kombiterminal med dagliga tågpendlar till hamnarna i Göteborg, Halmstad, Malmö och Trelleborg.
 

 

– Med sitt strategiska läge uppfyller logistikparken alla de krav som ställs på en modern logistikanläggning. Vi investerar nu långsiktigt med ambitionen att fortsätta finnas närvarande i Eskilstuna under många år framöver, säger Per Zandrén.

Det nya lagret kommer att bli ett toppmodernt ”shared user”-lager med en maxhöjd på tolv meter. Anläggningen kommer också att rymma stickspår för att kunna lasta och lossa tåg, markportar för sidlossning, en avdelning för farligt gods samt kontorsutrymmen.

Kundernas behov styr planeringen

Nybyggnationen ger DHL Supply Chains nuvarande och framtida kunder en unik möjlighet att vara med och påverka den slutgiltiga lösningen. Redan under byggnadsfasen kan lagret anpassas efter de behov som kunderna har. På så sätt skapas en optimerad logistikanläggning som är både kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktig.

Lagret planeras börja byggas under de kommande månaderna och om allt går enligt plan ska det stå klart för full drift under andra halvan av 2016. Eskilstuna kommun är också involverad i planeringen, vilket Per Zandrén ser som mycket positivt.

– En sådan här etablering är en relativt stor process och man stöter alltid på hinder längs resan. Men från första dag har vi haft ett mycket gott samarbete med Eskilstuna kommun och jag har imponerats över deras vilja att hitta lösningar, lyssna på våra behov och gemensamt hitta vägar framåt, avslutar Per Zandrén.

 

För mer information om projektet kontakta:
Mattias Bengtsson, DHL Supply Chain, mattias.bengtsson@dhl.com