Foto: NCC Image Bank/Scania

Asfalt med energi: Sverige testar elvägar

2015-08-05

Sveriges vägar kommer att strömsättas. Under de kommande två åren ska två olika lösningar för elvägar testas på var sin teststräcka i närheten av Arlanda och utanför Gävle. Projektet finansieras av bland annat Trafikverket.

Som i de flesta andra länder ökar antalet lastbilstransporter i Sverige kontinuerligt. Sedan 1980 har godstransporterna ökat med 28 procent och ligger nu på 30 miljarder tonkilometer per år (se faktaruta för förklaring).

Projekt Elvägar

För att trots ökningen avlasta miljön på sikt startade Trafikverket år 2011 projektet med elvägar. Det är den största pågående förkommersiella upphandlingen av sitt slag i Europa. Teknikerna som ska testas genom teststräckor syftar till att ge ett kunskapsunderlag för myndigheter, industri och forskning om hur elvägar kan fungera i framtiden.

– Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tillförordnad generaldirektör på Trafikverket.

Två testvägar med varsin teknologi

Tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten har Trafikverket nu beslutat att två leverantörer ska få testa varsin lösning för elvägar i praktiken. De två leverantörerna är Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg. Från 2016 ska Rosersbergs Utvecklings AB testa en elskena i vägbanan som driver och laddar fordon under resan mellan Arlanda och Rosersbergs logistikcenter.

Region Gävleborg å sin sida ska testa en teknik där en strömavtagare på lastbilshyttens tak – som i en spårvagn – matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. För det planerar man att bygga en två kilometer lång demonstrationsanläggning på E16. Hybridlastbilarna kommer från Scania, strömavtagaren samt den tekniska infrastrukturen har utvecklats av Siemens.

Intresse från många håll

– Vi är väldigt glada att få chansen att demonstrera denna nya teknologi för första gången i Europa och på svenska vägar tillsammans med Region Gävleborg och Scania. Vi ser redan idag ett stort intresse och engagemang från stora delar av den svenska basindustrin gällande elektrifiering av transporter, säger Ulf Troedsson, vd på Siemens AB.

Projektet omfattar cirka 77 miljoner kronor i offentlig finansiering kombinerat med omkring 48 miljoner kronor i medfinansiering från näringslivet och regionen. Försöken beräknas vara avslutade 2018. Därefter får vi se om det är elvägarna som är framtidens trafiklösning.

* Tonkilometer beräknas genom att multiplicera det transporterade godsets vikt med transportens längd. 1 tonkilometer (tkm) = transport av ett ton gods över en kilometer

* I Tyskland transporteras 71 procent av allt gods med lastbil (2014).