Handelskammarens vd Ralph-Georg Tischer och statssekreterare Krister Nilsson.

Årets business kickoff - festlig och fullsatt

2022-09-08

När Tysk-Svenska Handelskammaren efter två års uppehåll i onsdags hade sin business kickoff var 200 beslutsfattare från det tysk-svenska näringslivet på plats. På scenen stod bland andra Krister Nilsson (s), statssekreterare hos utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Det var tydligt att många av Tysk-Svenska Handelskammarens medlemmar och samarbetspartner gladde sig över att åter kunna ses på den årliga business kickoffen. I år ägde den rum på Berns i centrala Stockholm.

Handelskammarens vd Ralph-Georg Tischer hälsade välkommen kunde konstatera att intresset för Tyskland har ökat under de senare åren. Statssekreterare Krister Nilsson betonade i sitt anförande att det tysk-svenska samarbetet visat sig från sin bästa sida i tider av svåra utmaningar och att det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen också efter valet.

På scenens intervjuades även Ulf Fogelström, vd för Grohe Sverige och Tommy Arthursson, affärsutvecklingschef Bilia av handelskammarens kommunikationschef Malin Johansson.

Tysk-Svenska Handelskammaren tackar varmt alla sina gäster och kvällens partner Bilia med Mercedes-Benz och Grohe samt utställaren Scrive för en härlig start på den här affärshösten.