En bil kör förbi en betalstation för trängselskatt i Stockholm.

Foto: Mikael Ullén/Transportstyrelsen

Ändrade regler för medarbetare med tjänstebil från 2018

2017-12-14

Från och med den 1 januari 2018 kommer trängselskatt inte längre att ingå i bilförmånsvärdet utan istället utgöra en särskild förmån. Detta innebär att trängselskatt som uppkommit vid privat körning och som ersätts av arbetsgivaren ska beskattas som en separat förmån.

Trängselskatt betalas för vissa passager i Stockholm och Göteborg. De nya reglerna gäller även infrastrukturavgifter, som i nuläget betalas för bropassager vid Motala och Sundsvall.

Privat körning är, enligt Skatteverket, resan mellan hemmet och arbetsplatsen samt all annan körning som inte är tjänstekörning.

Hittills har trängselskatten ingått i bilförmånsvärdet. När detta ändras från januari 2018 innebär det högre kostnader samt mer administration både för arbetsgivare och för anställda med tjänstebil.

– Som arbetsgivare måste man nu besluta huruvida man ska ersätta de anställdas samtliga kostnader för trängselskatt eller bara de kostnader som uppkommit i tjänst. Om man som arbetsgivare väljer att enbart ersätta de kostnader som uppkommit i tjänsten uppkommer ingen extra förmån. Här är det alltså nödvändigt att skilja mellan de passager som gjorts i tjänst respektive privat, säger Torsten Böke, avdelningschef Lönetjänster på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Om arbetsgivaren väljer att ersätta alla kostnader för trängselskatt måste man på lönespecifikationen ta upp kostnaderna för de privata passagerna för förmånsbeskattning. Arbetsgivaren betalar då även arbetsgivaravgifter baserat på denna summa.

Om ditt företag är kund hos Tysk-Svenska Handelskammarens avdelning Lönetjänster är du välkommen att ta kontakt med din handläggare för mer information om hur de nya reglerna påverkar företaget och medarbetarna.