Foto: Rosemarie Luthardt/Harald Hoyer/flickr.com/Heinz-Dieter Luthardt

25 år efter murens fall: Östtyskland fortfarande outforskat land för många svenska företag

2014-11-07

Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla Östtyskland. Det framgår ur en undersökning av svenska dotterbolags säten i Tyskland som Tysk-Svenska Handelskammaren har genomfört.

Den 9 november är det exakt 25 år sedan Berlinmuren föll – händelsen som förändrade hela världshistorien och möjliggjorde Tysklands återförening 1990. Under de 25 åren som följt har det hänt mycket, inte bara politiskt utan även i det östtyska näringslivet. Oproduktiva gamla bolag har fått stänga, infrastrukturen har rustats upp och nya, innovativa företag har grundats och nått framgångar.

Men tittar man på var i Tyskland svenska företag – både stora och små – har grundat dotterbolag eller köpt upp verksamheter är det till stora delar gamla väst som gäller. 2014 sitter drygt 87 procent av de svenska dotterbolagen inom området som utgjorde det gamla Västtyskland, knappt 8 procent i tidigare delade Berlin och endast knappt 5 procent har sitt säte i de fem så kallade ”nya” förbundsländerna.


Siffran för Östtyskland ligger därmed ännu lite lägre än för fem år sedan när Tysk-Svenska Handelskammaren senast genomförde undersökningen. Då fanns knappt 6 procent av företagen representerade i någon av de östra delstaterna Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt och Thüringen.

– De flesta svenska företag verkar fortfarande dras till Tysklands ekonomiska centra mellan Hamburg i norr, Nordrhein-Westfalen i väst och Baden-Württemberg och Bayern i syd. Men det kan löna sig att även titta på förutsättningarna i öst när man ska expandera till Tyskland. De ”nya” delstaterna kan locka med en numera utmärkt infrastruktur, jämförelsevis låga kostnader för löner och hyror samt fortfarande ganska bra möjligheter till offentliga subventioner, säger Ralph Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Även olika statistiska parametrar visar att det kan finnas en outnyttjad potential för svenska företag i östra Tyskland. I de fem delstaterna bor knappt en sjättedel av landets befolkning och förra året skapades drygt en tiondel av Tysklands BNP här. Köpkraften ligger numera på 82 procent av nivån i väst och arbetslösheten har sjunkit till 9 procent i oktober 2014.

– Man ska inte heller underskatta det geografiska läget. Östra Tyskland ligger nära både Sverige och de växande ekonomierna i Östeuropa. Det finns goda förbindelser åt båda håll. Dessutom har Sverige en väldigt god image i öst och många invånare har en liknande syn som svenskar på familjepolitik och jämställdhet, säger Ralph Tischer.


Medan de östra delstaterna alltså har tappat jämfört med för fem år sedan ökar antalet svenska bolag i de andra delarna av Tyskland. Vinnarna i fördelningen är väst- och sydtyska delstater såsom Nordrhein-Westfalen och Bayern samt huvudstaden Berlin. Berlin har ökat sin andel med mer än en procentenhet jämfört med 2009 och nästan kommit ikapp Hamburg som den tyska staden som lockat till sig flest svenska bolag.

– Det har hänt väldigt mycket i den tyska huvudstaden under de senaste åren. Alla dras till Berlin och staden har blivit en attraktiv plats för både inhemska och utländska företag. Inom tjänstesektorn, läkemedels- och bioteknologibranschen, den kreativa näringen och andra kunskapsintensiva områden är tillväxten stor i Berlin. Många innovativa start-ups grundas här men även större företag lockas numera till denna allt mer populära metropol, säger Ralph Tischer.

Frågan är nu om Berlin snart kommer att avlösa Hamburg som den viktigaste tyska staden för svenska bolag.

– Hamburg med sitt starka näringsliv, sina nära relationer till Norden och Tysklands största hamn kommer även i fortsättningen vara en viktig stad för svenskar. Men fortsätter utvecklingen som under de senaste åren är det mycket möjligt att Berlin snart kommer ikapp, avslutar Ralph Tischer.

 

Om undersökningen: Tysk-Svenska Handelskammaren har analyserat var i Tyskland dotterbolag till svenska företag har sina säten. Studien baseras på uppgifter från UC AB. Totalt analyserades adressuppgifter till 728 tyska företag med svenska moderbolag, från småföretag till storbolag. När samma undersökning genomfördes 2009 ingick totalt 703 företag.