​​​​​​​Avtalsvillkor för medlemskapet

Har du frågor om gällande medlemsvillkor, mejla till medlem@handelskammer.se eller kontakta vår medlemsansvariga Åsa Benteke Werner.

  • Medlemskapet gäller företaget (inte personer) och löper från dagen medlemskapet registreras och bekräftas av Tysk-Svenska Handelskammaren. Medlemskapet är löpande och förnyas varje kalenderår.
  • Betalningsvillkor: 20 dagar netto från fakturadatum. Beloppet faktureras i svenska kronor.
  • Undantaget 100 SEK är avgiften avdragsgill.
  • Uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren är endast möjlig till kalenderårets slut och en skriftlig begäran om utträde ska vara medlemsavdelningen tillhanda senast den 30 november inför kommande kalenderår. Mejla din uppsägning till medlem@handelskammer.se och invänta handelskammarens bekräftelse. Medlemsavgift ska erläggas för det år då uppsägningen inkommer och, i de fall där uppsägningen inkommer efter den 30 november, även för nästkommande år.
  • Medlemskapet måste avslutas separat från andra kundavtal med handelskammaren eller Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB.
  • I övrigt gäller våra allmänna villkor.

Kontakt

Åsa Benteke Werner

Member Services | Medlemsansvarig

Telefon

+46-8-665 18 54

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 2100 SEK
  • För 11-100 anställda: 3500 SEK
  • För 101-500 anställda: 6200 SEK
  • För fler än 500 anställda: 8200 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2022 innebär bindande medlemskap för 2023.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.