Svensk-tyska Språkfonden

Stipendier för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur

Över 100 miljoner människor har tyska som modersmål. Tyskland är Sveriges överlägset största handelspartner. Ofta sägs det att tyska företag säljer på engelska men köper på tyska. Det är ingen tvekan om att den som behärskar tyska, är insatt i landets seder och bruk och inte är främmande för dess affärskultur har helt andra förutsättningar att nå goda resultat. Dessutom är det lättare att knyta personliga kontakter i tyska affärssammanhang när konversationerna hålls på tyska.

Svensk-tyska Språkfonden delar ut stipendier till anställda inom industrin och handeln för att främja de samhällsekonomiskt så betydande affärsrelationerna till Tyskland. Du kan ansöka om ett stipendium som täcker kurskostnaderna för att delta i en veckas intensivträning i affärstyska. Stipendiet täcker kursavgiften. Resor och uppehälle ingår inte i stipendiesumman.

All information om kurserna, stipendierna och ansökningsförfarandet hittar du på språkfondens hemsida.

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 på uppdrag av bland andra svenska regeringen för att möta behovet av tyskakunskaper inom Sveriges näringsliv. Tysk-Svenska Handelskammaren är en av organisationerna som står bakom stiftelsen och förvaltar fonden.

Kontaktperson

Aino Weber

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 61

Ansök om medlemskap


Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 1900 SEK
  • För 11-100 anställda: 3200 SEK
  • För 101-500 anställda: 5700 SEK
  • För fler än 500 anställda: 7600 SEK

Förutom 100 SEK är avgiften avdragsgill.

OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2018 är kostnadsfritt för 2018 men innebär bindande medlemskap för 2019. Medlemsavgiften faktureras i början av nästa år.

Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. OBS: Tecknande av medlemskap mellan 1 oktober och 31 december 2018 innebär bindande medlemskap för 2019.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.