Foto: WT Energiesysteme

Sverige nästa för WT Energiesysteme

WT Energiesysteme planerar, uppför, moderniserar och underhåller ställverk och andra anslutningar till elnätet. Nu har företaget med säte i östtyska Riesa tagit steget till Sverige.

– Vårt intresse för den svenska och skandinaviska marknaden grundar sig på den stora potentialen för förnybar energi, förklarar säljaren Olaf Kinne.

Dessutom är några av företagen som WT Energiesysteme redan har jobbat med i Tyskland verksamma i Sverige, vilket har underlättat etableringen. Bolagsbildningen var däremot mer komplex.

– Den svenska proceduren skiljer sig naturligtvis från den tyska i en rad avseenden. Därför har vi tagit hjälp av Tysk-Svenska Handelskammaren. De bistår oss med sin kunskap så att man egentligen inte kan tala om några svårigheter, säger Olaf Kinne.