Foto: SSI Schäfer

SSI Schäfer bygger höglager för frysrätter

Tyska internlogistikspecialisten SSI Schäfer har fått uppdraget att bygga en ny logistikanläggning för Familjen Dafgårds färdigrätter.

Familjen Dafgård är idag Sveriges största färdigmatsproducent. Runt 1 000 medarbetare producerar 400 000 köttbullar i timmen och 40 miljoner Billys-pizzor per år. Med tillväxten ökar också kraven på logistiken. Företaget har därför gett den tyska internlogistikspecialisten SSI Schäfer från Giebelstadt uppdraget att bygga ett nytt djupfryslager i Källby.

– Vi valdes att leverera Familjen Dafgårds nya lager eftersom vi föreslog den bästa tekniska lösningen för företagets särskilda behov, förklarar Anders Bohlin, försäljningschef på SSI Schäfer Nordic. Logistiklösningen möjliggör bland annat en snabbare tidsövervakning och en noggrannare lagerkontroll, och kommer i förlängningen att reducera lastningstiderna.

Obyråkratiskt samarbete med handelskammaren

Vid projekt av det här slaget bistår Tysk-Svenska Handelskammaren i juridik- och skattefrågor.

– Vi får den hjälp och rådgivning vi behöver för ett lyckat projektgenomförande, förklarar Emil Tolev, skattechef på SSI Schäfer i Giebelstadt. Samarbetet förlöpte på ett professionellt och obyråkratiskt sätt.

Det nya höglagret (HRL) som mäter 35 meter i höjd kommer att rymma omkring 30 000 pallplatser och styras av sex avancerade SSI Schäfer EXYZ-kranar för dubbel djuplagring och hämtning. Leveransen inkluderar även ett Conveyor-system som är direkt kopplat till produktionsanläggningen, ett nytt distributionsområde och SSI Schäfers omfattande mjukvarusystem. Byggandet av det nya djupfryslagret i Källby väntas vara klart i december 2015.