Layher säljer ställningssystem, väderskydd samt scener och läktare i Sverige.

Foto: Layher

Layher tryggar byggen och evenemang

Ställningsbyggaren Layher är ett perfekt exempel av ett medelstort tyskt företag: familjeägt i tredje generationen och med global försäljning. I Sverige har företaget med huvudkontoret i sydtyska Güglingen-Eibensbach funnits i exakt 30 år.

– Vi var det femte landet där man grundade ett distributionsbolag, berättar Nikolaj Murikoff, vd för Layher Sverige.

Med hjälp av ett antal standardelement, som alla går att kombinera fritt utan skruvar, tillverkar Layher komplexa byggställningar, väderskydd, scener och podier. Under skid-vm i Falun 2015 satt åskådarna till exempel på läktare från Layher.

– I vår nisch är vi numera marknadsledande, säger Nikolaj Murikoff.

De tyska och svenska marknaderna skiljer sig åt men kompletterar också varandra:

– I Sverige är man väldigt öppen för nya idéer och mycket säkerhetsmedveten. I Tyskland finns å andra sidan en lång tradition av exakta statiska beräkningar och kontroller, förklarar Layhers vd.

Även affärskulturerna skiljer sig mellan länderna men tack vare Tysk-Svenska Handelskammarens ”utmärkta material” har Layhers medarbetare lärt sig hur man kan samarbeta på ett framgångsrikt sätt.