Helaba Fahne

Foto: Helaba

Helaba nu med kontor i Stockholm

Sommaren 2016 öppnade den tyska banken Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ett kontor i Sverige med fokus på finansiering av affärsfastigheter och företagskunder.

– Vad gäller fastighetsaffärer är Norden en ganska likvid marknad meden stor transaktionsvolym. Därutöver finns en relativt stor andel internationella investerare, starka ekonomier och stabila juridiska ramar, säger Pontus Sundin som leder Stockholmskontoret.

Helaba hade inga större svårigheter i startfasen, menar han:

– Vi har varit aktiva i Sverige i tio år och de flesta barnsjukdomarna ligger bakom oss.

Det största problemet ser han principiellt i att hitta lämplig personal. Men det har man lyckats med.

– Handelskammaren har bland annat hjälpt oss mycket med juridisk rådgivning kring anställningsavtalen.