Olika sensorer från Celsicom

Foto: Celsicom

Celsicom håller koll på läget

Kraven på miljöövervakning ökar stadigt. Celsicom i Varberg är ett innovativt företag som utvecklat ett mätsystem för distansmätning som nu är på väg att lanseras på bred front även på den tyska marknaden, med Tysk-Svenska Handelskammaren som dörröppnare.

Inom en mängd olika branscher – allt från bygg och fastighet till restaurang och livsmedelshandel – finns behov av att kunna samla in olika mätdata för att kontrollera att fastställda gränsvärden inte överskrids. Det kan gälla övervakning av till exempel temperatur, luftfuktighet, ånghalt, daggpunkt, koldioxid, luftkvalitet, radon, flöde, tryck och energiförbrukning.

2011 gick de tre vännerna Stefan Carlsson, Per-Ola Stenborg och Torbjörn Andersson samman och ett år senare lanserade de ett egenutvecklat mätsystem för distansmätning. Systemet består, enkelt uttryckt, av mätsensorer som trådlöst eller trådbundet skickar mätdata till en basstation. Med hjälp av en vanlig webbläsare i mobilen, surfplattan eller datorn kan användarna sedan få detaljerad information om läget.

Enkel och flexibel användning

– Systemet är gjort för att vara lätt att installera, enkelt att använda och fungera på ett stabilt sätt. Dessutom är det flexibelt och går att använda för att mäta i princip vad som helst – det är bara användarnas behov som sätter gränserna, säger Stefan Carlsson, Celsicoms vd.

På den nordiska marknaden marknadsförs systemet av Nordtec Instrument i Göteborg, ett välrenommerat företag med en stor kundkrets inom industri, VVS, livsmedel och service.

– Kontakten med Nordtec var en lyckträff och har gjort att vi nu helt och hållet kan fokusera på produktutveckling och överlämna ansvaret för försäljning, understryker Stefan Carlsson.

Deltagare i Tysklandsprogrammet

2016 fick Celsicom av en tillfällighet kontakt med en tysk återförsäljare av mätinstrument. Kontakten blev upprinnelsen till en fortsatt satsning på den tyska marknaden och under hösten 2017 var Celsicom en av deltagarna i Tysk-Svenska Handelskammarens och Energimyndighetens gemensamma Tysklandsprogram. Syftet med programmet är att hjälpa innovativa svenska företag inom miljöteknik att ta steget in i Tyskland och bidra till den pågående energiomställningen, Energiewende.

– Handelskammaren har fungerat som en ovärderlig dörröppnare och har redan gett flera kontakter som är intresserade av vårt mätsystem, förklarar Stefan Carlsson.

Någon skillnad på de produkter som marknadsförs i Tyskland jämfört med Sverige är det inte – det enda är språkstödet som nu finns i två versioner.  

– Den tyska marknaden är snarlik den svenska – frånsett att den är tio gånger så stor. Kunderna har samma höga kvalitetskrav och ”Made in Sweden” är därför en kvalitetsstämpel som väger tungt, säger Stefan Carlsson.