En maskin i en av Arta Plasts produktionsanläggningar

Arta Plasts exportframgångar beror delvis på de goda tyskakunskaperna som finns inom företaget.

Foto: Arta Plast

Arta Plast: Kunskaper om affärskultur banar väg till lyckat resultat

För den svenska formsprutningsspecialisten Arta Plast är Tyskland den största exportmarknaden.

Trots närheten är det stora skillnader i affärskultur mellan den svenska och tyska marknaden. Helge Steg, vd och delägare i Arta Plast i Tyresö, har lång erfarenhet av att göra affärer med tyska företag och är väl medveten om olikheterna.

– Det är lätt hänt att en oerfaren svensk säljare missuppfattar den tyska förhandlingstaktiken och att affären därmed går i stöpet. Därför är det så viktigt att utnyttja den kompetens som finns på Tysk-Svenska Handelskammaren för att komma till förhandlingarna väl förberedd, säger han.

Standardförpackningar och specialanpassade produkter

Arta Plast, som grundades redan på 1950-talet, är specialiserat på formsprutning av plast som förädlas till innovativa och specialanpassade produkter för olika ändamål. För livsmedelsindustrin erbjuder företaget ett stort sortiment av standardförpackningar, men kan även utveckla skräddarsydda lösningar i samarbete med kunderna. Inom medicinteknik tillhör Arta Plast Europas ledande tillverkare av plastdetaljer med en tillverkning som uppfyller höga krav på precision, renhet och kvalitetssäkring.

Närmare 75 procent av produktionen går på export och i kundkretsen finns allt från småföretag till stora multinationella bolag som Dräger och Bunge.

– Tyskland är vår största exportmarknad och än märker vi ingen avmattning. Tvärtom vänder många tyska företag nu tillbaka från lågkostnadsländer som Kina och söker sig istället till pålitliga leverantörer på närmare håll, som till exempel Sverige. Många bra affärskontakter har vi fått via handelskammaren, konstaterar Helge Steg.

Tyskar köper helst på tyska

Men för att lyckas i Tyskland är det inte bara viktigt att behärska affärskulturen. Språkkunskaperna har också stor betydelse, betonar han:

– Visst kan det fungera med engelska – men även om tyskarna gärna säljer på engelska, föredrar man att köpa på tyska.