Foto: Unsplash

Webbinarium: Nya krav på förpackningar i Tyskland och Österrike

Från och med 2022 och 2023 gäller nya regler för företag som säljer förpackade varor på marknaden i Tyskland och Österrike.

Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerar kontinuerligt webbinarier som informerar svenska exportföretag om viktiga ändringar. För närvarande förändras de nationella lagstiftningarna kring producentansvar för förpackningar i många EU-länder. Så också i Tyskland och Österrike.

Innehåll

 • Export: Vilket producentansvar har svenska företag vid export till Tyskland och Österrike?
 • Vad betyder de nya kraven på auktoriserad representant för PACK i Österrike?
  Behöver varje svenskt exportföretag en representant för PACK i Österrike och Tyskland?
 • Vi presenterar ökningen av återvinningsavgifter med förpackningsexempel.
 • E-handel: Vilka krav ställer e-handelsportaler på sina företagskunder?
 • Design för recycling: Vilka egenskaper måste förpackningen och materialet ha? Vilka verktyg finns för företag för att testa sina förpackningar?
 • Vi diskuterar minimistandarden på förpackningar i Tyskland som presenterades 1 september 2022.
 • Kriterier: Vad avgör om förpackningen består av material som är återvinningsbara?
 • Pantplikt: Vilka drycker och vilken typ av dryckesförpackningar berörs av de nya reglerna i det tyska pantsystemet? Hur länge gäller undantaget för förpackningar för mjölkprodukter?
 • Österrike: När kommer det nya pantsystem att komma i gång?
 • Märkning: Vad önskar konsumenterna? Vad krävs i andra EU-länder?

För vem

Detta webbinarium riktar sig till svenska exportföretag som avsätter förpackningar på marknaden i Tyskland och Österrike – inte minst via e-handel – och som därför berörs av lagstiftningen. Webbinariet hålls på svenska.

Talare

Johan Uhlin är avdelningschef för affärsområdet Miljörapportering på Tysk-Svenska Handelskammaren och arbetar med rådgivning till svenska och tyska bolag med verksamhet inom EU. Avdelningen har mer än 20 års erfarenhet av producentansvar inom EU och frågor kring märkning och återvinning av förpackningar, elektriska produkter och batterier.

Övrigt
Webbinariet är kostnadsfritt. 

Kontakt

Charlotte Renström

Member Services | Projekt

Telefon

+46-8-665 18 59

10:00
arrow_forward
11:00
16 nov
2022
Webbinarium
Online