Webbinarium: Nya krav för förpackningar i Tyskland

Från och med 2021 och 2022 gäller nya regler för företag som säljer förpackade varor på den tyska marknaden.

Numera ändras de nationella lagstiftningarna kring producentansvar för förpackningar regelbundet i många EU-länder. Så också i Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerar kontinuerligt webbinarier som ska informera svenska exportföretag om ändringarna och deras konsekvenser.

Innehåll

  • Export: Vilket producentansvar har svenska företag vid export till Tyskland?
  • E-handel: Vilka krav ställer e-handelsportaler på sina företagskunder? Vilken information måste företagen uppge?
  • Plastkassar: Berörs alla av förbudet från och med 2022?
  • Kretslopp: Vilka olika regler gäller kring plastförpackningar och hur stor måste den procentuella andelen av återvunnit material vara?
  • Design för recycling: Vilka egenskaper måste förpackningen och materialet ha? Vilka verktyg finns för företag för att testa sina förpackningar?
  • Kriterier: Vad avgör om förpackningen består av material som är återvinningsbara?
  • Komposit: Är förpackningsmaterial som består av flera olika sammansatta material (komposit) ekonomiskt och miljömässigt bättre än plast som förpackningsmaterial?
  • Pantplikt: Vilka drycker och vilken typ av dryckesförpackningar berörs av nya regler från och med 2022 för det tyska pantsystem? Vad gäller för PET-dryckesflaskor från och med 2025 och 2030? Hur länge gäller undantaget för förpackningar för mjölkprodukter?
  • Fast food: Vilka krav ställs på företag som använder sig av to-go-förpackningar? Är det plikt att erbjuda enbart återanvändingsbara serviceförpackningar från och med 2023? Gäller det för samtliga restauranger?
  • Märkning: Hur måste plastprodukter för engångsbruk vara märkta?

Målgrupp

Detta webbinarium riktar sig till svenska exportföretag som avsätter förpackningar på den tyska marknaden – inte minst via e-handel – och som därför berörs av lagstiftningen. Webbinariet hålls på svenska.

Talare

 

Norman Karsch och Johan Uhlin arbetar på Tysk-Svenska Handelskammaren med rådgivning till svenska och tyska bolag med verksamhet inom EU. Avdelningen har mer än 20-års erfarenhet av producentansvar inom EU och frågor kring märkning och återvinning av förpackningar, elektriska produkter och batterier.

Övrigt
Webbinariet är kostnadsfritt. Du kan anmäla dig här.

 

 

Kontakt

Katharina Hardt

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 59