Collage kartonger, flaskor och en tysk flagga

Webbinarium: Nya krav för förpackningar i Tyskland

Från och med 2021 och 2022 gäller nya regler för företag som säljer förpackade varor på den tyska marknaden.

Tysk-Svenska Handelskammaren arrangerar kontinuerligt webbinarier som informerar svenska exportföretag om viktiga ändringar. För närvarande förändras de nationella lagstiftningarna kring producentansvar för förpackningar i många EU-länder. Så också i Tyskland. 

Innehåll

  • Export: Vilket producentansvar har svenska företag vid export till Tyskland?
  • E-handel: Vilka krav ställer e-handelsportaler på sina företagskunder? Vilken information måste företagen uppge?
  • Plastkassar: Berörs alla av förbudet från och med 2022?
  • Kretslopp: Vilka regler gäller kring plastförpackningar och hur stor måste den procentuella andelen av återvunnit material vara?
  • Design för recycling: Vilka egenskaper måste förpackningen och materialet ha? Vilka verktyg finns för företag för att testa sina förpackningar?
  • Kriterier: Vad avgör om förpackningen består av material som är återvinningsbara?
  • Komposit: Är förpackningsmaterial som består av flera olika sammansatta material (komposit) ekonomiskt och miljömässigt bättre än plast?
  • Pantplikt: Vilka drycker och vilken typ av dryckesförpackningar berörs av nya regler från och med 2022 för det tyska pantsystem? Vad gäller för PET-dryckesflaskor från och med 2025 och 2030? Hur länge gäller undantaget för förpackningar för mjölkprodukter?
  • Fast food: Vilka krav ställs på företag som använder sig av to-go-förpackningar? Är det plikt att erbjuda enbart återanvändingsbara serviceförpackningar från och med 2023? Gäller det för samtliga restauranger?
  • Märkning: Hur måste plastprodukter för engångsbruk vara märkta?

Målgrupp

Detta webbinarium riktar sig till svenska exportföretag som avsätter förpackningar på den tyska marknaden – inte minst via e-handel – och som därför berörs av lagstiftningen. Webbinariet hålls på svenska.

Talare

 

Norman Karsch och Johan Uhlin arbetar på Tysk-Svenska Handelskammaren med rådgivning till svenska och tyska bolag med verksamhet inom EU. Avdelningen har mer än 20-års erfarenhet av producentansvar inom EU och frågor kring märkning och återvinning av förpackningar, elektriska produkter och batterier.

Övrigt
Webbinariet är kostnadsfritt.

 

 

Kontakt

Katharina Hardt

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 59