Studieresa: Solcellsteknik och småskalig energilagring

Den 30 november – 2 december 2016 arrangerar Tysk-Svenska Handelskammaren en B2B-resa till München inom solcellsteknik och småskalig energilagring.

I budgetpropositionen för 2016 aviserade den svenska regeringen att ett stöd till privatpersoner för lagring av egenproducerad el skulle införas. Sammanlagt avsattes 175 miljoner kronor under perioden 2016 – 2019. Stödet ska göra det lättare för privatpersoner att dra nytta av sina solcellsanläggningar.

Mot denna bakgrund arrangerar Tysk-Svenska Handelskammaren en B2B-resa till det tyska solcellsmekkat Bayern. Med en installerad effekt på 11 395 MWp (2015) står Tysklands största delstat för en dryg fjärdedel av hela Tysklands installerade effekt (39 698 MWp). Även andelen av PV-produktionen i den totala elproduktionen är störst i Bayern, 11,8 procent kommer från solenergin. En stor del av solelen utnyttjas av producenterna själva: 253,5 miljoner kWh använder invånarna för eget bruk.  

Vad kan Sverige dra för nytta av Bayerns kompetens inom området? Följ med på vår resa och träffa nytänkande företag inom solcells- och lagringsteknik, titta på exempel för bland annat byggnadsintegrerade solceller och besök ett av de ledande forskningsinstituten för tillämpad energiforskning! Programmet fokuserar på hur de tekniska lösningar integreras i samhället och bidrar till en hållbar utveckling. 

Resan riktar sig till svenska beslutsfattare från näringsliv, förvaltning och forskning som arbetar med solcells- och lagringsteknik eller med energifrågor och stadsplanering i allmänhet. 

Ingen deltagaravgift tas ut, programmet finansieras av det bayerska ministeriet för näringsliv och energi. För boende och måltider faktureras en avgift på 780 kr/natt (gruppen bor på det 4-stärniga hotellet Hotel Europa). Flygresan bokas och betalas av deltagarna själva enligt våra rekommendationer.

Antalet platser är begränsade till 15 deltagare.

Lämna din intresseanmälan

Ur studieresans innehåll

  • Seminarium om solcells- och lagringsteknik med bayerska representanter från forskning och näringsliv
  • Studiebesök i München kring temat byggnadsintegrerade solceller
  • Studiebesök i Moosham och batterilagringssystemet
  • Träff med bayerska teknikleverantörer  

 

Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Anne Geitmann, 08 665 18 15 eller anne.geitmann@handelskammer.se.

 

00:00
30 nov
arrow_forward
2 dec
2016
Olika platser
München

I samarbete med