En motorväg i Tyskland på natten: Man ser ljusen från bilarna som bildar långa streck på grund av lång slutartid på kameran.

En strid ström av varor och tjänster

Handeln mellan Tyskland och Sverige står aldrig stilla.

Affärsförbindelserna mellan Tyskland och Sverige

Handelsutbytet mellan Sverige och Tyskland har varit intensivt ända sedan hansatiden och har hjälpt båda ekonomier att växa och utvecklas. Idag är Tyskland Sveriges största internationella handelspartner.

Drygt 10 procent av alla varor som Sverige exporterar varje år går till Tyskland, vilket under 2019 motsvarade ett värde på knappt 160 miljarder kronor enligt Statistiska centralbyrån. Samtidigt kommer nästan 20 procent av alla importerade varor från den stora ekonomin på andra sidan Östersjön. Importen uppgick till runt 268 miljarder kronor år 2019.

De viktigaste svenska exportvarorna till Tyskland är papper och pappersmassa, maskiner och maskinteknik, läkemedel, motorfordon, metaller samt kemiska produkter. Omvänt importerar Sverige främst maskiner, fordon och fordonskomponenter, kemiska produkter och elektronik från Tyskland. Dessutom är livsmedel ett område som har ökat under de senare åren.

Basen för de goda handelsrelationerna utgör tillverkningsindustrin i de båda länderna som liknar och matchar varandra på många sätt. Företagen konkurrerar med varandra på samma gång som de är partner. Många varor exporteras och importeras tillbaka, inbyggda i en annan produkt eller på ett annat sätt förädlade.

Totalt finns omkring 1800 registrerade svenskägda företag i Tyskland (majoritetsägare med säte i Sverige, flera kan tillhöra samma koncern) som sysselsätter knappt 130 000 personer. De flesta av företagen har sina säten i förbundsländerna Nordrhein-Westfalen, följt av Bayern och Berlin. Baden-Württemberg och Hessen ligger på fjärde respektive femte plats när svenska bolag väljer placeringsort. Bland de större svenska investerarna i Tyskland finns Vattenfall, Electrolux, Ikea, H&M, SKF, SCA/Essity och SEB.

Under de senaste åren har IT-sektorn stått för de flesta nya svenska etableringsprojekten i Tyskland, följt av textil och mode. Den tyska marknaden har också blivit allt mer intressant för svenska detaljhandelskedjor och e-handelsföretag.

Omvänt finns det knappt 1200 tyskägda bolag med runt 80 000 anställda i Sverige, varav de flesta är placerade i storstadsregionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Bland de större tyska investerarna finns Siemens, Bosch, DB Schenker, DHL och Volkswagen Group.

Den starka konsumtionen i Sverige har lett till att många tyska detaljhandelskedjor etablerat sig i Sverige, däribland Lidl, Media Markt, Hornbach och Bauhaus. Dessutom har de stora infrastruktursatsningarna kring Stockholm och i andra svenska regioner lockat till sig byggfirmor som Hochtief, Bilfinger Berger, Strabag och Züblin.

Vid sidan om företagen har även många svenskar och tyskar tagit steget och bosatt sig på andra sidan Östersjön. Enligt Eurostat bodde 2019 drygt 29 200 tyska medborgare i Sverige och nästan 19 000 svenska medborgare i Tyskland.

 

Är du intresserad av mer fakta kring olika marknadssegment och affärsmöjligheter i Tyskland respektive i Sverige? Välkommen att kontakta vår avdelning Market Entry & Business Development som hjälper dig med information och konkreta marknadsanalyser.

Tysk-Svenska Handelskammaren är representant för det tyska investeringsfrämjande organet Germany Trade & Invest i Sverige. Dessutom ingår vi i Team Sweden för Tyskland, en utvald grupp myndigheter och andra aktörer som hjälper företag att internationaliseras och som skapades av den svenska regeringen under 2016.