Uniper AB

c/o Sydkraft AB
Box 94
201 20
Malmö
Sverige
phone 0046 771 765 765

Uniper, med huvudkontor i Düsseldorf, är ett internationellt energibolag med verksamhet och ett stort antal anställda i många länder världen över. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Ryssland, Sverige, Storbritannien och Benelux-länderna. Företaget producerar, handlar med och marknadsför el i stor skala. För den svenska basindustrin är Uniper en viktig producent av el från kärnkraft och vattenkraft, vilka utgör basen i det svenska energisystemet. Därtill tillhandahålls en reserv i fall av akut elbrist via företagets kraftverk och gasturbiner. Unipers huvudkontor i Sverige finns i Malmö.