SEB AG

Postfach 11 16 52
60051
Frankfurt am Main
Tyskland
phone 0049 69 258 0
languages seb.de

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 835 miljarder kronor.

Varför är vi PremiumPartner i Tysk-Svenska Handelskammaren?
Tyskland och Sverige är två strategiskt viktiga länder för SEB och de betraktas och behandlas därför båda som hemmamarknader. Till de viktigaste uppgifterna för SEB hör bland annat att ge kompetent stöd och rådgivning såväl till svenska företag med verksamhet i Tyskland såsom till tyska företag med intressen på den skandinaviska marknaden. Med denna gemensamma målsättning är Tysk-Svenska Handelskammaren med dess medlemmar en mycket viktig samarbetspartner för SEB.