Messe Düsseldorf

Postfach 10 10 06
40001
Düsseldorf
Tyskland
phone 0049 211 45 60 01

Düsseldorfs närhet till Köln och Ruhrområdet tillsammans med rollen som delstatshuvudstad i Nordrhein-Westfalen har gjort staden till ett centrum för näringslivet. Mässtraditionen i Düsseldorf sträcker sig tillbaka ända till 1811, även om mässan i dess nuvarande form grundades 1947. Düsseldorfmässan (Messe Düsseldorf) har runt 800 medarbetare och erbjuder ett brett spektrum av mässor inom områden som maskin, anläggning och utrustning, handel, hantverk och tjänster samt medicinteknik och hälsa.