kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Mauerstraße 83/84
10117
Berlin
Tyskland
phone 0049 30 22 66 990

·   kallan är en tysk affärsjuridisk advokatbyrå med svenska rötter: Vårt team består av internationellt erfarna jurister som fram till hösten 2016 utgjorde den ledande skandinaviska byrån Mannheimer Swartlings tyska verksamhet. Många av våra jurister är väl förtrogna med Skandinavien och kan utöver högsta juridiska kompetens erbjuda enastående kunskap om tysk-skandinaviskt affärsliv. En av våra jurister är dubbelt kvalificerad som tysk Rechtsanwältin och svensk advokat. Vi erbjuder rådgivning på svenska, engelska och tyska. Tyska, nordiska och globala företag uppskattar vårt sätt att arbeta: Öppen och rak kommunikation med stark laganda kännetecknar oss – även i samarbetet med våra klienter. Vi tänker praktiskt och ger tydliga rekommendationer. CLEAR VIEW. LASTING VALUE.

 

·   kallan ist eine deutsche Wirtschaftskanzlei mit schwedischen Wurzeln: Unser erfahrenes und international versiertes Team bildete bis 2016 die deutschen Büros der führenden skandinavischen Kanzlei Mannheimer Swartling. Viele unserer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind Skandinavien in besonderem Maße verbunden und verfügen neben höchster juristischer Kompetenz über einzigartige Erfahrung im deutsch-skandinavischen Wirtschaftsverkehr. Eine unserer Anwältinnen verfügt neben der deutschen auch über eine Zulassung als Adovkat in Schweden und ist Mitglied der Schwedischen Anwaltskammer. Wir beraten auf Deutsch, Schwedisch und Englisch. Unseren Arbeitsstil schätzen nicht nur skandinavische, sondern auch deutsche und andere internationale Unternehmen: Offene Kommunikation und Kooperation im Team kennzeichnen uns – auch in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Wir denken unternehmerisch und geben klare Handlungsempfehlungen. CLEAR VIEW. LASTING VALUE.

 

·   kallan is a German commercial law firm with Swedish roots: until autumn 2016, our team of internationally experienced lawyers formed the German offices of the leading Scandinavian law firm Mannheimer Swartling. Many of our lawyers are particularly connected to Scandinavia and have, in addition to the highest level of legal skills, unique experience in German-Scandinavian business relations. One of our German-qualified lawyers is also qualified as an Advokat in Sweden and is a member of the Swedish Bar Association. We advise in English, Swedish and German. German, Nordic and other international companies appreciate our way of working: open communication and teamwork characterize us – also in our cooperation with our clients. We act as business consultants, give clear advice and offer practical solutions. CLEAR VIEW. LASTING VALUE.

 

Ni finner oss även på följande adress:

kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt är Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325 Frankfurt am Main.