ILT Inläsningstjänst AB

Heliosgatan 26
120 78
Stockholm
Sverige
phone 0049 8 55 61 15 50

ILT Inläsningstjänst är en marknadsledande leverantör av specialpedagogiska verktyg till svenska skolan med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända elever. Vårt mål är att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.