Exportkreditnämnden

Rätt finansieringserbjudande är en stor fördel i internationella affärer och med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor. EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra företag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier.

EKN is commissioned by the government to promote Swedish exports and the internationalisation of Swedish companies. We do so by insuring companies and banks against the risk of non-payment in export transactions, thereby enabling them to conduct more secure export transactions. Our activities are financed by the guarantee holders' premiums.

EKN fördert im Auftrag der schwedischen Regierung den schwedischen Export und die Internationalisierung schwedischer Unternehmen. EKN bietet Unternehmen und Banken Kreditversicherungen (Garantien) an, die diese vor Forderungsausfällen bei Exportgeschäften schützen. Dadurch können Unternehmen sicherere Geschäfte abschliessen. EKN finanziert sich durch die Prämien seiner Versicherungsnehmer.