Dachser Sweden AB

Logistics Center Gothenburg
Arendals Allé 5
418 79
Göteborg
Sverige
phone 0046 31-7093400
languages www.dachser.se

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland och är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa.

Dachser erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Företagets erbjudande avrundas genom omfattande tjänster som sträcker sig över flera affärsområden, såsom kontraktlogistik, konsultverksamhet och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnätverk – både i Europa och i andra världsdelar – och informationsteknologi som är helt integrerad i alla system tillhandahåller intelligenta logistiklösningar överallt.

Dachser har ca 26 500 anställda på 428 platser världen över. Företagets intäkter uppgick 2015 till 5,64 miljarder euro. Logistikleverantören genomförde totalt 78,1 miljoner leveranser med en sammanlagd vikt på 37,3 miljoner ton. Dachser representeras av en egen landsorganisation i 43 länder.