Aino Health AB

Skeppargatan 8
114 52
Stockholm
Sverige
phone 00358 400 659 529
languages www.ainohealth.com

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och ledningsförmåga blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com

Aino Health is a leading supplier of Software -as- a-Service- solution within Corporate Health Management. The company´s solution with a SaaS- platform and a service solution to reduce sick absence, it systematically reduces related costs and improves business results through productivity and engagement within the organizations health, wellbeing and leadership becomes and integrated part of every day work. Visit us at ainohealth.com