Svensk-tyska Språkfonden

Stipendier för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur

Över 100 miljoner människor har tyska som modersmål. Tyskland är Sveriges överlägset största handelspartner. Ofta sägs det att tyska företag säljer på engelska men köper på tyska. Det är ingen tvekan om att den som behärskar tyska, är insatt i landets seder och bruk och inte är främmande för dess affärskultur har helt andra förutsättningar att nå goda resultat. Dessutom är det lättare att knyta personliga kontakter i tyska affärssammanhang när konversationerna hålls på tyska.

Svensk-tyska Språkfonden delar ut stipendier till anställda inom industrin och handeln för att främja de samhällsekonomiskt så betydande affärsrelationerna till Tyskland. Du kan ansöka om ett stipendium som täcker kurskostnaderna för att delta i en veckas intensivträning i affärstyska. Stipendiet täcker kursavgiften. Resor och uppehälle ingår inte i stipendiesumman.

Gör du affärer med Tyskland och behöver stärka din affärstyska?

Svensk-tyska Språkfonden delar ut stipendier för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur i Tyskland för att hjälpa dig med att främja din närvaro på den tyska marknaden, samt att göra affärsprocesserna smidigare med era tyska handelspartners.

Stiftelsen erbjuder språkstipendier i form av en veckas intensivkurser i affärstyska som hålls på språkinstitutet Carl Duisberg Centrum i Berlin. Kursernas huvudsyfte är att på kort tid förbättra deltagarnas kommunikationsförmåga och därmed bidra till ett bättre självförtroende i språkanvändningen. All undervisning är inriktad på det tyska språket i affärssammanhang, och förutom språkundervisning läggs det stor vikt vid tysk affärskultur och förhandlingsteknik. Undervisningen sker i små grupper om cirka sex deltagare.

De som är berättigade är medarbetare i svenska företag som aktivt samarbetar med tyskspråkiga länder, som är anställda i svenska export- / importföretag eller som arbetar med annan kommersiell verksamhet där tyskan är avgörande. Lärarna har stor vana av att undervisa personer från näringslivet i tyska som främmande språk.

All information om kurserna, stipendierna och ansökningsförfarandet hittar du på språkfondens hemsida.

Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden bildades 1987 på uppdrag av bland andra svenska regeringen för att möta behovet av tyskakunskaper inom Sveriges näringsliv. Tysk-Svenska Handelskammaren är en av organisationerna som står bakom stiftelsen och förvaltar fonden.

Kontakt

Anna Jarmuth

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 63