Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland

Sedan april 2009 förvaltar och administrerar Tysk-Svenska Handelskammaren senator Emil Possehls stipendiefond. Fonden har tillkommit genom en donation gjord av senator Emil Possehl i Lübeck år 1912. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden. Stipendierna kan ges dels till yrkesverksamma personer med praktisk erfarenhet från handel eller industri eller med teoretisk utbildning, dels till studerande inom relevanta områden.

Vem kan få stipendiet?

Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel. Fonden kan däremot inte vara behjälplig med fondmedel i samband med utbytesår eller -termin i Tyskland. Studiebeloppets storlek prövas i varje enskilt fall. Ersättning medges endast för resekostnader och uppehälle, såsom för billigaste flygalternativ, kost och logi.

Hur söker man stipendiet?

Ansökan om stipendium ska innehålla en utförlig beskrivning av det område som skall studeras i Tyskland, kopior på korrespondens, förslag på företag m.m. som ska besökas, rekommendationsbrev från arbetsgivare/närmaste chef/handledare, vidimerad meritförteckning, kortfattad levnadsbeskrivning samt övriga handlingar som önskas åberopa. Samtliga information finns självklart också i ansökningshandlingarna.

 

Beslut om utdelning av stipendium fattas och meddelas av Tysk-Svenska Handelskammaren.

Ansökningar om resestipendium i samband med studiebesök och praktik under perioden 
1 juli 2018 till 31 december 2018 ska vara oss tillhanda senast den 31 mars 2018.

Kontaktperson

Franziska Anderson

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 53

Ansök om medlemskap

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 1900 SEK
  • För 11-100 anställda: 3200 SEK
  • För 101-500 anställda: 5700 SEK
  • För fler än 500 anställda: 7600 SEK
Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. I övrigt gäller våra allmänna avtalsvillkor.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.