Juridiska översättningar

Undvik missförstånd i din juridiska kommunikation med Tyskland!

Vi hjälper dig gärna i din kommunikation med tyska affärspartner, företag, advokater, myndigheter och institutioner. Låt oss översätta dina avtal, ansökningar och andra juridiska dokument till tyska så undviker du att bli missförstådd. Vi känner till de rättsliga och interkulturella skillnaderna mellan Tyskland och Sverige och ser till att dina dokument är korrekt översatta.

Kontaktperson

Kerstin Kamp-Wigforss, LL.M.

Chefsjurist

Telefon

+46-8-665 18 56

Kontaktperson

Femina Gumz

Jurist

Telefon

+46-8-665 18 16

Kontaktperson

Katharina Sachs

Jurist

Telefon

+46-8-665 18 19