Juridiska översättningar

Undvik missförstånd i din juridiska kommunikation med Tyskland!

Vi hjälper dig gärna i din kommunikation med tyska affärspartner, företag, advokater, myndigheter och institutioner. Låt oss översätta dina avtal, ansökningar och andra juridiska dokument till tyska så undviker du att bli missförstådd. Vi känner till de rättsliga och interkulturella skillnaderna mellan Tyskland och Sverige och ser till att dina dokument är korrekt översatta.

Kontaktperson

Kerstin Kamp-Wigforss

Rechtsanwältin | Jurist | Avdelningschef

Avdelning

Juridik

Telefon

+46-8-665 18 56

Kontaktperson

Veronica Johansson

Jurist

Avdelning

Juridik

Telefon

+46-8-665 18 17