Om webbplatsen

Utgivare

Deutsch-Schwedische Handelskammer / Tysk-Svenska Handelskammaren
VD Dr. Ralph-Georg Tischer
Box 27104
102 52 Stockholm

 

Friskrivningsklausul/Upphovsrätt

Materialet på denna webbsida är endast avsett som allmän och inledande information, utgör ingen juridisk eller skatterättslig rådgivning och skall ej vidareanvändas vid professionell rådgivning.

Tysk-Svenska Handelskammaren strävar efter att hålla en hög standard på den information som offentliggörs på webbsidan. Det finns dock risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer genom direkt eller indirekt användande av webbsidan eller den på webbsidan publicerade informationen. Vi ansvarar inte heller för eventuella skador som uppkommer genom direkt eller indirekt användande av information från kostnadsfria erbjudanden och upplysningar. Vi är endast ansvariga för skador som är uppkomna genom grovt vårdslöshet eller uppsåt från vår sida.

Innehållet, information och materialet på webbsidan omfattas av upphovsrättslagen. Tysk-Svenska Handelskammaren tillåter reproduktionen av innehållet, informationen och materialet på webbsidan endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. I övrigt är reproduktion, distribution, nyutgivning och återutsändning av materialet på Tysk-Svenska Handelskammarens webbplats förbjuden utan Tysk-Svenska Handelskammarens tillstånd.

Tysk-Svenska Handelskammaren ansvarar inte och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbsida med länk till eller från denna webbsida.