Arbetsgivardeklarationer, kontrolluppgifter och rapporteringar

Lämna över pappersarbetet och kontakten med myndigheterna till oss.

Som företag med medarbetare i Sverige ska du inte bara betala löner, skatt och sociala avgifter. Det gäller även att regelbundet lämna in arbetsgivardeklarationer till Skatteverket och leverera kontrolluppgifter på de utbetalda beloppen till dina medarbetare. 

Vi kan sköta detta åt dig i samband med löpande löneadministration. Vi sköter även inkomstdeklarationer för fasta driftställen, översättningar och betalservice. All rapportering hanterar vi enligt dina specifika önskemål.

Kontaktperson

Irene Barnå

Avdelningschef

Avdelning

Business Support Services

Telefon

+46-8-665 18 37

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.