Styrelsen

I Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse sitter ledande företrädare för företag från både Tyskland och Sverige som på ideell basis engagerar sig för det bilaterala handelsutbytet.

Presidium

STAFFAN BOHMAN
Styrelseordförande / styrelseordförande Höganäs AB, Höganäs

HANS-THEODOR KUTSCH
Vice styrelseordförande / styrelseordförande Ter Hell Plastic GmbH, Hamburg

ULF TROEDSSON
Vice styrelseordförande / vd Siemens AB, Upplands Väsby

SVERKER LUNDKVIST
Skattmästare / delägare i Dreber Lundkvist & partners AB, Stockholm

 

Medlemmar

RICHARD BADER
VD Europäische Reiseversicherung AG, München

WERNER BORGERS
CEO Borgers AG, Bocholt

JAN BROCKMANN
COO AB Electrolux, Stockholm

PETER EDELMANN
VD Edelmann & Company GmbH, Ulm

BERND EULITZ
Medlem i koncernledningen Linde AG, München

GÖRAN GUMMESON
Styrelseledamot Nimbus Boats Sweden AB, Mariestad

TUOMO J. HATAKKA
VD Vattenfall GmbH, Berlin, och Senior Vice President Vattenfall AB, Stockholm

DR. MATTHIAS HEIDEN
CFO SAF-Holland GmbH, Bessenbach

DR. GLENNY HOLDHOF
VD EDUR-Pumpenfabrik Eduard Redlien GmbH & Co. KG, Kiel

BJARNE HOLMQVIST
Styrelseordförande och ägare Wenmec AB, Göteborg

LARS GÖRAN JOSEFSSON
Bolagsman i Robert Bosch Industrietreuhand KG

FREDRIK KARLSSON
VD Lifco AB, Enköping

MONICA LINDSTEDT
Styrelseordförande Hemfrid i Sverige AB, Stockholm

PROF. EDGAR ROSENBERGER
Ägare Retail Brand Services, Hamburg

DR. H.C. BJÖRN SAVÉN
Styrelseordförande IK Investment Partners, London

ANNA STORM
VD Elicit AB, Göteborg

 

Företagsledning

DR. RALPH-GEORG TISCHER
VD