Avsluta medlemskapet

För att avsluta ett medlemskap skickar du in en skriftlig uppsägning till handelskammaren, via e-post eller vanlig postgång. Därefter ska handelskammaren bekräfta denna till dig.

Utträde är endast möjligt till kalenderårets slut och den skriftliga uppsägningen ska vara handelskammaren tillhanda senast den 30 november. Medlemskapet måste avslutas separat från andra avtal med handelskammaren.

Medlemsavgift ska erläggas för det år då uppsägningen inkommer och, i de fall där uppsägningen inkommer efter den 30 november, även för nästkommande år. I övrigt gäller våra allmänna avtalsvillkor.

Ange gärna i din uppsägning anledningen till varför ni väljer att träda ur handelskammaren. Det är värdefull information för oss att utvärdera i vårt medlemsarbete.

Har du blivit medlem efter 2017-10-01 så är medlemskapet bindande för 2018.

Kontaktperson

Emma Löfvenberg

Medlemsansvarig

Telefon

+46-8-665 18 54

Ansök om medlemskap

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Avgift per år:

  • För upp till 10 anställda: 1900 SEK
  • För 11-100 anställda: 3200 SEK
  • För 101-500 anställda: 5700 SEK
  • För fler än 500 anställda: 7600 SEK
Vilka tjänster är särskilt intressanta för er?
Vänligen notera att uppsägning av medlemskap i Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) endast är möjlig till kalenderårets slut och att en begäran om utträde ska vara TSHK tillhanda senast den 30 november. Att avsluta en affärsrelation med TSHK eller TSHK Service AB betyder inte automatiskt ett avslut av medlemskap i TSHK. Medlemskapet måste avslutas separat och uttryckligen. I övrigt gäller våra allmänna avtalsvillkor.
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.