Bli medlem

Foto: Wilhelm och Linus/baraBild.se.
Bli en del av vårt omfattande nätverk inom tysk-svenskt näringsliv!

Fem goda skäl att bli medlem

Bygg nätverk
Använd vår kompetens
Senaste nytt
Marknadsför ditt företag
Delta i events och seminarier

Tysk-Svenska Handelskammarens mål är att vara en kompetent och aktiv partner för företag som vill utveckla sina affärer. Vi fungerar även som en länk mellan näringslivet och tyska respektive svenska politiker och myndigheter.

Med omkring 1150 medlemsföretag – allt från enmansföretag till multinationella börsbolag – och över 50 medarbetare är vi Sveriges största utlandshandelskammare. Vi växer kontinuerligt och satsar på att bli ännu fler.

Välkommen till vårt nätverk! 

Så blir du medlem:

Vill du bli medlemsföretag i Tysk-Svenska Handelskammaren? Ansök online eller ladda ned anmälningsblanketten.

Behöver ni uppdatera era kontaktuppgifter hos oss?

Klicka här och fyll i era nya och ändrade uppgifter