Bli medlem

Foto: Wilhelm och Linus/baraBild.se.
Bli en del av vårt omfattande nätverk inom tysk-svenskt näringsliv!

Fem goda skäl att bli medlem

Bygg nätverk
Använd vår kompetens
Senaste nytt
Marknadsför ditt företag
Delta i seminarier

Tysk-Svenska Handelskammarens mål är att vara en kompetent och aktiv partner för företag som vill utveckla sina affärer. Vi fungerar även som en länk mellan näringslivet och tyska respektive svenska politiker och myndigheter.

Med omkring 1100 medlemsföretag - allt från enmansföretag till multinationella börsbolag - och över 50 medarbetare är vi Sveriges största utlandshandelskammare. Vi växer kontinuerligt och satsar på att bli ännu fler.

Välkommen till vårt nätverk!

Ansök om medlemskap

Vill du bli medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren? Ansök online eller ladda ner anmälningsblanketten.