Juridik & Skatt

Låt experterna ta hand om dina juridiska och skatterättsliga ärenden som berör Tyskland.

Som företagare kan det vara svårt att känna till skillnaderna mellan svensk och tysk lagstiftning. Detta gäller rent juridiska frågor som avtals-, bolags- eller arbetsrätt men även skattefrågor. Avdelningarna Juridik & Skatt arbetar huvudsakligen med frågor inom de svenska och tyska rättsområdena som faller under bolags- och arbetsrätt, avtalsrätt, agenträtt, men även övriga relevanta näringslivsfrågor. Vi kan bistå dig med att bilda ett GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) eller ett UG (Unternehmergesellschaft) i Tyskland. Vi kan även ta fram anställningsavtal enligt tysk rätt. Våra jurister har både tysk och svensk juristexamen, vilket är unikt i Sverige.

Dessutom omfattar våra tjänster momsregistrering i Tyskland och servicen återbetalning av tysk och övrig utländsk moms. Därutöver erbjuder vi gränsöverskridande information i samband med den tyska och svenska skattelagstiftningen. Alla våra medarbetare är tvåspråkiga och förfogar över nischkompetens avseende den tyska och svenska momslagen.

 

Våra tjänster inom juridik:

Våra tjänster inom skatt:

Vill du veta mer?