Öko-Tex

Användning:

Ursprungsland: CH
Tillämpningsområde: INT

Klassificering

- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbol för alla slags textila produktgrupper som är testat på mängden hälsoskadliga ämnen enl. Öko-Tex-Standard 100 och tillverkare certifierad enl. Öko-Tex-Standard 1000

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Användning kräver certifieringsbetyg av godkänd organ och testrapportnummer

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

I regel kontrolleras produktgrupper en gång om året av certifieringsorgan

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.