Symbolguide & märkning

Vi ger dig råd om förpackningssymboler och märkningsplikt.

Dagens konsumenter och inköpare inom Europa förväntar sig en korrekt och tydlig märkning av förpackningar och produkter. Avdelningen Återvinning & Förpackningar har sammanställt en symbolguide med mer än 80 vanligt förekommande märkningar på förpackningar och produkter i Sverige, Tyskland och Europa. För mer information om förpackningssymboler som t.ex. ”Gröna Punkten” samt hälsosymboler, kvalitetssymboler, miljösymboler, säkerhetssymboler, varningssymboler och återvinningssymboler sök i vår online-guide. Vi erbjuder rådgivning för märkningsplikt eller frivillig märkning vid import och export, ansökan om rättigheten till symboler och rapportering. Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster.

Vill du veta mer?