Symbolguide & märkning

Vi ger dig råd om förpackningssymboler och märkningsplikt.

Dagens konsumenter och inköpare inom Europa förväntar sig en korrekt och tydlig märkning av förpackningar och produkter. Avdelningen Återvinning & Förpackningar har sammanställt en symbolguide med mer än 80 vanligt förekommande märkningar på förpackningar och produkter i Sverige, Tyskland och Europa. För mer information om förpackningssymboler som t.ex. ”Gröna Punkten” samt hälsosymboler, kvalitetssymboler, miljösymboler, säkerhetssymboler, varningssymboler och återvinningssymboler sök i vår online-guide. Vi erbjuder rådgivning för märkningsplikt eller frivillig märkning vid import och export, ansökan om rättigheten till symboler och rapportering. Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster.