Linde Sverige AB

Linde Gases Division
Rättarvägen 3
181 81
Lidingö
Sweden
phone 0046 8 73 11 000
languages www.linde-gas.se

Om Linde

Med verksamhet i Skandinavien och Baltikum är Linde idag norra Europas ledande företag för industrigaser och medicinska gaser. Industrigaser från Linde spelar en viktig roll i metallurgiska processer, inom kemi- och livsmedelsindustrin, inom tillverkning och metallproduktion,  för miljöskydd, vid glas- och elektroniktillverkning, inom läkemedelsindustrin och för forskning och utveckling.

Lindes investering i Östersjöns första terminal för flytande naturgas (LNG) är den största satsningen på energigas i Sverige under ett kvarts sekel, och den största satsningen Linde någonsin gjort. Företaget är även ledande inom Stockholmsområdet gällande distribution och tankstationsanläggningar för fyllning av fordonsgas.

Med hjälp av innovativa gasapplikationer kan Linde förbättra sina kunders produktivitet, säkerhet och konkurrenskraft på sätt som är fördelaktiga för miljön.

För vardagslivet säljer Linde gasol till grillen eller till terrassvärmaren  och produkter för att på ett enkelt sätt kolsyra och smaksätta kranvatten.

Lindes historia är intimt förknippad med nobelpristagare Gustaf Dalén (1869–1937) som byggde upp och ledde företaget Linde från omkring 1909.

Linde Sverige AB ägs sedan i början av 2000-talet av den tyska koncernen Linde (The Linde Group) med över 62 000 anställda med verksamhet i mer än 100 länder. Huvudkontoret för Linde ligger i München.