BMW Northern Europe AB

Box 794
191 27
Sollentuna
Sweden
phone 0046 8 470 60 00
languages www.bmw.se

Med sina fyra varumärken BMW, MINI, Rolls-Royce och BMW Motorrad är BMW Group världens ledande premiumtillverkare av bilar och motorcyklar samt erbjuder finansiella- och mobila premiumtjänster. Som ett globalt företag driver BMW Group 30 produktions- och monteringsanläggningar i 14 länder och har ett globalt försäljningsnätverk i mer än 140 länder.

År 2017 sålde BMW Group ca 2,463 miljoner bilar och mer än 164 000 motorcyklar över hela världen. Resultatet före skatt för räkenskapsåret 2017 var ca 10,655 miljarder euro på upptill 98,678 miljarder euro i intäkter. Per den 31 december 2017 hade BMW Group 129 932 medarbetare.

Framgången för BMW Group har alltid baserats på långsiktigt tänkande och ansvarsfulla beslut. Företaget har därför etablerat en ekologisk och social hållbarhet genom hela värdekedjan, omfattande produktansvar och ett tydligt åtagande att spara resurser som en integrerad del av strategin.