Registrering enligt upphovsrättslagen i Tyskland

När det gäller reproduktioner reglerar den tyska lagen om upphovsrätt (UrhG) användningen av och avgifterna för att göra kopior av upphovsrättsskyddade verk eller delar av verk inom musik, film, text eller bild.

Det tyska avgiftssystemet består av nio organisationer och samordnar förhandlingar och avtal om royalties för deras räkning och fördelar dem till rättighetsinnehavarna i enlighet med lagen.

De ersättningar som genereras för reproduktion av verk som omfattas av ersättning för privat och annat personligt bruk med hjälp av apparater som används för detta ändamål (t.ex. datorer och mobiltelefoner) eller på lagringsmedier som används för detta ändamål (t.ex. hårddiskar eller USB-minnen) fördelas till de nio upphovsrättsorganisationer som deltar i ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte) efter avdrag för administrativa kostnader.

Tysk-Svenska Handelskammaren hjälper dig gärna i frågor om upphovsrätt. Vi förklarar relevanta fakta för dig eller hjälper dig med de nödvändiga avtalen och det pågående registreringsförfarandet i Tyskland. Vi förenklar administrationen och registreringsförfarandena och minskar samtidigt dina kostnader. Vi utarbetar gärna ett individuellt koncept för dig med ytterligare information och våra tjänster.

Typiska kategorier för registrering och avgifter:

  • Datorer
  • Surfplattor
  • Mobiltelefoner (mobiltelefoner och smarttelefoner)
  • Hårddiskar
  • USB-minnen och minneskort
  • Externa brännare
  • TV-inspelare
  • Ljudprodukter för konsumentelektronik
  • MP4-spelare
  • Tomma skivor (tomma CD-skivor, tomma DVD-skivor, kassetter etc.)
Foto: Mariakray / Pixabay

Kontakt

Norman Karsch

International Key Account Manager Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.