MetallKretsen

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen ska användas på förpackningar som information till slutkunden att det finns ett insamlings- och återvinningssystem och hur förpackningar ska sorteras.
MetallKretsen administrerar ett insamlings- och återvinningssystem för alla förpackningar av stål eller aluminium (exklusive dryckesburkar med pant av aluminium som har en egen lagstiftning och som administreras av Returpack). Företag som säljer metallförpackningar på den svenska marknaden kan ta sitt producentansvar genom att ansluta sig till MetallKretsen via Reparegistret.
MetallKretsen rekommenderar särskilda textformuleringar samt pictogram som illustrationer. Pictogrammen återfinns på Förpackningsinsamlingens dekaler på återvinningsstationerna, i broschyrer och övrigt informationsmaterial.
Symboler i tryckdugligt eps-format och särskilda textformuleringar finns på REPA / Beställ material.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.