Avfall från byggprojekt och butiker

Vi ger dig råd hur du bäst tar hand om lokalt avfall, till exempel från byggprojekt eller butikslokaler.

Omhändertagande, återvinning och förädling av förpackningar, restprodukter och byggavfall från handels- och industrisektorn blir allt viktigare och är oftast ett leveransvillkor av inköparen i Tyskland.

Vi hjälper ditt företag att hitta den rätta lösningen för miljösortering, lokal insamling och återvinning av dina förpackningar som klassas som farligt avfall, olika restmaterial och containerlösningar för bygg- och butiksavfall i Tyskland.

För detta söker vi lösningar i form av miljöriktig och ekonomisk restprodukthantering bland 750 medlemmar inom tyska återvinningsindustrins branschförbund (BDE).

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46

Kontakt

Eva Trulsson

Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 45

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.