Coachning

Få upp ögonen för skillnaderna mellan Sverige och Tyskland.

Erfarenhet visar hur viktigt det är att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna mellan Tyskland och Sverige. Små skillnader i affärskultur kan leda till missförstånd och orsaka stora problem i verksamheten.

Därför är det viktigt inför en etablering i Tyskland eller Sverige att få en inblick i skillnaderna mellan den svenska och tyska affärskulturen, vilka implikationer dessa kan få på det operativa samarbetet och vad man bör tänka på när man arbetar med tyska respektive svenska samarbetspartner. Med vår interkulturella coachning får du en bra bas att stå på i det operativa arbetet och undviker missförstånd i kommunikationen.

Vi erbjuder även speciella coachningar för expats som har blivit eller är på väg att bli utsända till Tyskland eller Sverige. Coachningen bidrar till att optimera företagets och den anställdes förutsättningar att lyckas med utlandsstationeringen.

Bland annat går vi igenom praktisk information om den nya bostadsorten, tysk och svensk affärskultur, fakta om samhället och näringslivet men även traditioner, vanor, kultur och aktuella trender. Coachingen anpassas individuellt till varje expat och dess behov i samband med arbetsbeskrivningen i gästlandet, företagets verksamhetsfokus och bransch.

Kontaktperson

Katrin Kraus

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 75

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.